NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechts Landschap paste graslandbeheer aan vanwege droogte

11 sept 2018

Utrechts Landschap heeft afgelopen zomer haar graslandbeheer aangepast vanwege de droogte. Assistent-boswachter Maarten den Hartigh: ‘Dat was nodig om voldoende nectar beschikbaar te houden voor insecten en vlinders.’

Normaal begint Utrechts Landschap halverwege juni met het gefaseerd maaien van de graslanden om ze te verschralen. De meeste graslanden die de natuurorganisatie beheert zijn voormalige agrarische gronden. Door de graslanden eens per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, worden de gronden steeds voedselarmer en groeien er meer diverse kruiden.

Den Hartigh: ‘Normaal beginnen we halverwege juni na het broedseizoen met maaien. Nu zagen we op diverse graslanden dat er na de eerste maaibeurt door de droogte niets meer omhoog kwam. Dat betekende dat deze graslanden geen nectar meer zouden bieden aan insecten en vlinders. We zijn toen direct gestopt met maaien.’ De graslanden die bleven staan, vormden de rest van de zomer een belangrijke nectarbron voor insecten en vlinders. ‘Je zag duidelijk verschil,’ aldus Den Hartigh. ‘In de niet gemaaide graslanden krioelde het van de insecten.’

Volgens de assistent-boswachter is dit natuurbeheer: je stelt doelen in je beheer, maar je moet altijd kijken wat de natuur zelf doet en meebewegen. ‘Kijken wat er buiten gebeurt en je beheer daarop aanpassen.’ Den Hartigh denkt eind deze maand alsnog te kunnen maaien. ‘Ik verwacht dat de zomer nog wel even aanhoudt en zodra het weer goed gaat regenen alles weer volop gaan groeien.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet