NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechts actieplan voor behoud weidevogels

25 sept 2018

Een andere inrichting van weidegebied, beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken tegen roofdieren, een betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer. Dat zijn de opvallendste maatregelen waarmee de provincie Utrecht het alsmaar kleiner worden van de weidevogelstand tot staan wil brengen.

“Ingrijpen is hard nodig”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam (Natuur & Landschap). “Elk jaar zijn er vijf procent minder weidevogels.” Zij heeft nu een Actieplan Weidevogels laten opstellen om het tij te keren. “In 2016 telde Utrecht bijvoorbeeld nog maar een kleine 1.800 paar grutto’s. Dit plan zorgt ervoor dat de achteruitgang wordt gestopt en de populatie weer wat kan groeien, tot zo’n 1.850 gruttoparen in 2023.”

Pompen en stuwtjes
Maasdam neemt maatregelen in de reservaten en in het agrarisch gebied. In de reservaten gaat het vooral om maatregelen om de waterstand te verhogen, zoals pompen en stuwtjes. Daarvoor stelt de provincie de komende drie jaar 600.000 euro beschikbaar.

Watermaatregelen
Ook in het agrarisch gebied worden zulke watermaatregelen uitgevoerd. Door een wat andere inrichting van weidegebieden worden weidevogels beter beschermd tegen roofdieren, terwijl drones worden ingezet voor het vinden en registreren van de nesten. Het geld daarvoor komt uit de POP3-subsidieregeling, die binnenkort wordt opengesteld.

Agrariërs overhalen
De gedeputeerde gaat daarnaast proberen meer agrariërs over te halen om mee te doen aan het weidevogelbeheer. De provincie heeft nog geld voor nieuwe deelnemers aan agrarisch natuurbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet