NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Van visnet naar zwembroek

9 sept 2016

De Green Deal Visserij voor een schone zee zet zich in om zoveel mogelijk afval van zee mee naar huis te nemen. De vissers zamelen het huishoudelijke afval, het pluis en opgevist plastic aan boord gescheiden in én geven het vervolgens in havens afzonderlijk af. Daardoor kunnen bijvoorbeeld visnetten zich verheugen op een tweede leven als sok of zwembroek.

Een van de afvalstromen die gescheiden ingezameld wordt door Texelse vissers is pluis. “Pluis zijn de draden die onderaan netten hangen om deze te beschermen. Vaak spoelen deze oranje en blauwe draden aan op het strand, maar vorig jaar september namen Texelse vissers het initiatief om het pluis in te zamelen. In totaal gaven zij in drie maanden tijd 800 kilo af in Oudeschild”, vertelt Mike Mannaart van KIMO Nederland & België. De vissers op het Waddeneiland overtuigden bovendien de gemeente Texel om aan de Green Deal deel te nemen. “In augustus ondertekende zij de intentieverklaring om hun gemeenschap te ondersteunen. Want het gaat niet alleen om het verzamelen van scheepsafval, ook aan land moet goed naar de logistiek gekeken worden.”

Afgeven afval
Mannaart vertelt dat voor het afgeven van afval betaald wordt, maar dat de regels per haven verschillen. “Wat we met alle Green Deal partijen willen bereiken, is dat het visserijafval eenvoudig ingeleverd kan worden en overal dezelfde regels gelden. Aan boord van de schepen scheiden de vissers afvalstromen zoals huishoudelijk afval, bedrijfsafval, Fishing for Litter afval, netten en pluis. De gescheiden ontvangst in havens is al wel geregeld maar kan nog efficiënter voor zowel havenbeheerders, afvalinzamelaars als vissers. Weliswaar is er het HAP (haven afvalstoffenplan) en het VisHAP voor vissershavens, maar binnen de Green Deal willen we de aanpak nog verder verbeteren.”

Nieuwe projecten
Om meer inzicht te krijgen in de afvalstromen van de visserij en de wijze van opslag in de havens zijn binnen de Green Deal deelprojecten opgestart. Mannaart: “De vissershavens zelf willen in kaart brengen hoe het afval rond de Waddenzee wordt ingezameld, initiatieven nemen om de afvallogistiek te verbeteren en vervolgens de ervaringen delen en uitrollen. Daarnaast sluiten we aan bij een project dat de afvalstromen in alle Nederlandse vissershavens inzichtelijk maakt en bij een project voor realisatie van verbeterde afvalinzameling. Én we willen voorlichting geven over afvalinzameling”, legt hij uit. Daarnaast bestaat binnen de deal de wens om het ‘pluisproject’ te verlengen en te verbreden. “Dit sluit heel mooi aan bij het project ‘Fishing for Litter’ waarbij de vissers opgevist afval in kunnen leveren en dit materiaal zoveel mogelijk wordt gerecycled. KIMO is samen met de vissers een samenwerking aangegaan met project: ‘Healthy Seas, a journey from waste to wear’. Hierbij maakt de projectorganisatie van oude visnetten garens voor de productie van nieuwe sokken en zwemkleding.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet