NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veel belangstelling gemeenten voor chemievrij beheer in Brabant

31 maart 2015

De helft van alle Brabantse gemeenten heeft actief deelgenomen aan één van de drie bijeenkomsten over chemievrij beheer van verharding, groen of sportvelden. Donderdag 26 maart waren Schoon Water, aannemers en gemeenten te gast bij gemeente Oss. Kennis en ervaring is gedeeld en de deelnemers zijn begonnen met een plan van aanpak voor omschakeling naar chemievrij beheer. Ook is een chemievrije toer gemaakt door de gemeente Oss.

Beheren zonder chemische bestrijdingsmiddelen algemeen goed
Drinkwaterbedrijf Brabant water legt donderdagochtend uit waarom het zo belangrijk is om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Sandra Verheijden van Brabant Water zegt: “We willen graag ons grond- en oppervlaktewater schoon houden. Zo houden we de bronnen voor drinkwater schoon. Zowel voor nu als voor toekomstige generaties”. Joost Lommen van Schoon Water voor Brabant en werkzaam bij CLM vult aan: “Niet alleen gemeenten dragen hun steentje bij, ook 850 Brabantse boeren, 20.000 inwoners en bedrijven werken aan vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ze worden hierbij gestimuleerd en ondersteund vanuit Schoon Water”. Per 2016 mag er geen chemie meer gebruikt worden op verhardingen en een jaar later niet meer in het groen door professionele gebruikers, waaronder gemeenten. 15 van de 16 Schoon Water gemeenten werken al zonder chemie. Tijdens de bijeenkomst hebben 20 Schoon Water gemeenten hun kennis en ervaring actief gedeeld met andere gemeenten. Op de drie bijeenkomsten waren in totaal ruim 70 mensen aanwezig.

Gemeente Oss richt slim in
Frank Geenen en Nina van Schagen van de gemeente Oss laten slimme oplossingen voor boomspiegels en rotondes zien. Een harde en dichte toplaag van een mengsel met hars en split (foto) is aangebracht op de boomspiegel waardoor onkruidzaden geen kiembodem hebben. Ook de rotondes zijn slim ontworpen. De binnenring wordt vaak betegeld. In Oss gebruikt men printbeton (foto) waar geen voegen in zitten en dus geen onkruid groeit en verwijderd hoeft te worden.

Werksessie chemievrij beheer
Na een presentatie van Jan Hekman (Eco Consult) over gangbare chemievrije prijzen, slim aanbesteden en beeld- versus frequentiebestek begonnen de deelnemers aan hun plan voor omschakeling naar chemievrije beheer. Gemeente Heusden vertelde aan hun groepsgenoten dat ze een combinatie van frequentie- en beeldbestek voor de heetwater-machine hadden weggezet. Ze laten twee keer per jaar de heetwatermachine komen en direct na zijn ronde moet de verharding aan beeldkwaliteit niveau B voldoen. Zo ontstaat er geen discussie met de uitvoerder over de kwaliteit van het uitgevoerde werk en bespaart de gemeente aanzienlijke kosten.

Schoon Water gaat even nationaal
Deze bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant omdat zij schoon water en een bijdragen van de Brabantse gemeenten belangrijk vinden. Naast deze bijeenkomsten in Brabant worden er drie bijeenkomsten georganiseerd verspreid over Nederland. Er zijn nog plekken vrij voor de bijeenkomsten in Arnhem en Haarlem-mermeer. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de uitnodiging en het programma op www.schoon-water.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet