NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veel nieuwe natuur in Flevoland

12 nov 2018

In oktober 2013 zijn we gestart met een voor de provincie nieuwe manier van natuur realiseren. Met het programma Nieuwe Natuur begonnen we een experiment om met een andere aanpak dan voorheen natuur te realiseren voor én door Flevolanders. Een bottom-up proces waarin veel Flevolandse inwoners en organisaties hebben geparticipeerd.

Trots op 17 projecten
Na 5 jaar van onderzoeken, uitwerken, afstemmen en weer opnieuw onderzoeken, uitwerken en afstemmen kunnen we met trots zeggen dat de aanpak zoals we die in 2013 hebben ingezet 17 projecten met een realisatieovereenkomst heeft opgeleverd. Dat betekent dat er de komende jaren op diverse locaties in nieuwe en toegankelijke natuur wordt aangelegd door Flevolandse inwoners en natuurorganisaties. Enkele projecten zijn zelfs al opgeleverd. Dat zoveel initiatieven het tot de realisatiefase zouden brengen, hadden we bij de start van het programma niet durven dromen! We zijn enorm trots op dit resultaat van een voor ons bijzonder experimenteel proces.

Evaluatie programma Nieuwe Natuur
Hoe we zover gekomen staat in de Programmaverantwoording Nieuwe Natuur die in week 47 in de Commissie Duurzaamheid en vervolgens in Provinciale Staten (PS) wordt besproken. Het afgelopen halfjaar is ook een evaluatie van het programma Nieuwe Natuur uitgevoerd door 2 externe bureaus. Doel daarvan was om vanuit een wetenschappelijk perspectief te evalueren of de aanpak zoals we die hebben gehanteerd effectief was, zowel voor wat betreft het proces en de werkwijze als met betrekking tot de natuur die zo ontstaat.

Vernieuwende manier van werken
Het is een proces geweest van zoeken naar nieuwe rollen, nieuwe samenwerkingen, nieuwe verbindingen. Uiteraard zijn er verbeterpunten, maar als een paal boven water staat dat Flevoland lef heeft getoond met de aanpak van programma Nieuwe Natuur. De provincie heeft hiermee een goede stap gezet in het op een vernieuwende manier werken aan natuurrealisatie, waarbij volop ruimte is voor de toegevoegde waarde die inwoners en organisaties hechten aan natuur. Verantwoording en evaluatie vindt u in ons dossier over Nieuwe Natuur. In december 2018 besluiten PS op basis van deze stukken over het vervolg van het programma.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet