NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Veiligheid vissen en jonge vogels verbeterd

3 de c 2014

Wetterskip Fryslân en de provincie zetten zich samen in om de veiligheid van trekkende vissen en jonge vogels te verbeteren. Hiervoor worden maatregelen genomen op Ameland en Terschelling.

Voor de vissen komen er bij voorbeeld in- en uitlaatvoorzieningen in de dijk. Extra nagezuiverd afvalwater wordt hierbij als lokstroom gebruikt. Bijkomend voordeel is dat er door de extra zuivering minder vervuild water op zee wordt geloosd.

Voor de vogels worden over de basaltblokken passeerstroken en voorzieningen in de veeroosters aangelegd waardoor ze op die plekken niet meer zo snel klem komen te zitten.

De effecten van de maatregelen worden goed gevolgd en geëvalueerd. Zo kunnen de aanpassingen als ze succesvol zijn ook elders worden ingezet. De totale kosten bedragen bijna € 2,7 miljoen. De provincie stelt € 134.832,- beschikbaar. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Waddenfonds van 2,4 miljoen euro.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet