NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vele handen maken licht werk bij aanleg nieuw bos

7 dec 2018

Op vrijdag 30 november 2018 is in Hollandse Hout bij Lelystad gestart met de uitvoering van het Nieuwe Natuur-project Oostvaardersplassengebied. Meer dan 100 vrijwilligers van verschillende organisaties hebben daar in een mum van tijd meer dan 200 populieren en honderden beuken, berken, lindes en hazelaars geplant. Commissaris van de Koning Leen Verbeek en gedeputeerde Jan-Nico Appelman plantten er namens de provincie een eik.

Nieuwe Natuur in Flevoland
Het plan voor de natuurrealisatie in het randgebied van de Oostvaardersplassengebied, werd in 2013 door Staatsbosbeheer ingediend bij de provincie. Eind 2014 werd het door Provinciale Staten goedgekeurd. Daarbij is voor de realisatie van het project uit het programma Nieuwe Natuur een financiële bijdrage aan het project toegekend.

Boscompensatie
Met de aanleg van het bos in Hollandse Hout wordt ook invulling gegeven aan een deel van de provinciale boscompensatieopgave. Natuurcompensatieopgaven ontstaan wanneer een gebied zich ruimtelijk ontwikkelt. Waar natuur plaats moet maken voor stedelijke ontwikkeling of infrastructuur, zoals de verbreding van de A6, moet deze natuur op een andere plek weer terug worden gebracht. “Ons beleid is om samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners de polder te ontwikkelen en kwaliteit van wonen en leven te vergroten. Dit bos is daarvan een belangrijk onderdeel”, zo sprak Verbeek.

Trees for All
De boomplantdag die de start van de uitvoering van het project markeerde, is georganiseerd door projectindiener Staatsbosbeheer, die daarvoor de samenwerking heeft gezocht met Trees for All. Dat is een stichting die zich al bijna 20 jaar inzet voor een groene en gezonde wereld en daarbij aandacht vraagt voor het klimaatprobleem. Trees for All en Staatsbosbeheer hebben vertegenwoordigers van ruim twintig sponsorbedrijven bereid gevonden te helpen bij de aanplant van het nieuwe bos. De plantdag werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van LNV.

Kraamkamer
Het is niet zomaar een bos dat wordt geplant in het Hollandse Hout. Susanne Bonekamp, gebiedsmanager Staatsbosbeheer: “Het is een kraamkamer voor Nederlands bos. Een genenbank die zorgt dat inheems plantmateriaal dat bestand is tegen ziektes en klimaatverandering in Nederland behouden blijft.” Staatsbosbeheer zorgt voor het langdurige beheer van het nieuwe bosgebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet