NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verklaring Rijk en Provincies over de stikstofaanpak

17 okt 2019

Rijk en provincies hebben 17 oktober 2019 een goed en constructief gesprek gevoerd. Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt. Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Provincies en het Rijk zullen hierover uiterlijk 1 december 2019 verdere duidelijkheid geven. Overigens is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.
Beleidsregels

De beleidsregels in de provincies Utrecht zijn nog steeds van kracht zijn. Aan de hand van die beleidsregels kan de benodigde Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) voor bedrijven die stikstofneerslag veroorzaken sinds vrijdag 11 oktober in Utrecht weer aangevraagd worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet