NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Verkoopverbod exotische planten en dieren

15 juli 2016

Vanaf 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van 37 planten en dieren die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, zoals exotische rivierkreeften, roodwangschildpadden en waterplanten zoals 'grote waternavel'.

Invasieve exoten
Exoten zijn planten en dieren die door de mens bewust of onbewust naar Nederland zijn meegenomen. Ze komen van nature niet in Nederland voor. Een klein deel van de exoten voelt zich prima thuis in zijn nieuwe omgeving. Deze soorten vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen. Invasieve exoten kunnen schade in de natuur veroorzaken. Deze soorten kunnen zo snel groeien dat de binnenlandse soorten worden verdrongen of verjaagd waardoor de kans bestaat dat die uitsterven. Ook kunnen invasieve exoten nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.

Overgangsregeling
Voor particulieren of bedrijven die een dier hebben dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar ze mogen niet meer worden verkocht. Ook mag er niet meer mee gefokt worden. Dierenwinkels en tuincentra die aan particulieren verkopen, mogen hun voorraad aan exotische planten en huisdieren nog 1 jaar verkopen.

Vergunning
Voor een aantal doeleinden mogen invasieve exoten gebruikt worden. Het gaat dan om wetenschappelijk onderzoek, ex situ bewaren of productie voor de medische wetenschap. Hiervoor is een vergunning nodig. Om een vergunning te krijgen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vanaf 3 augustus kunt u een vergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie
Lees meer over de overgangsregeling en de voorwaarden voor een vergunning op de pagina Invasieve exoten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet