NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Vogelbescherming bij Raad van State: te veel risico’s Vliegveld Lelystad

1 september 2016
Komende maandag 5 september dient het beroep van Vogelbescherming Nederland bij de Raad van State over de uitbreiding van Vliegveld Lelystad. Vogelbescherming heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad, omdat de onderzoeken waarop de gemeente zich baseert naar de mening van Vogelbescherming onvoldoende en onvolledig zijn. Het vliegveld ligt letterlijk om de hoek van grote vogelrijke natuurgebieden. De komst van het vliegveld kan grote nadelige gevolgen voor deze gebieden hebben en de grote groepen vogels kunnen een gevaar voor de vliegveiligheid opleveren.

De overheid wil de kleine luchthaven bij Lelystad omtoveren tot een veel grotere nationale luchthaven, met op termijn maar liefst 45.000 vluchten per jaar. De luchthaven ligt in de directe omgeving van zeer vogelrijke natuurgebieden. De Oostvaardersplassen liggen op een steenworp afstand, maar ook de Lepelaarplassen, Veluwerandmeren, Ketelmeer en Markermeer bevinden zich in de nabijheid. Vogelbescherming verwacht dat de uitbreiding van het vliegveld een enorme impact zal hebben op de grote groepen vogels die hier leven. De vogels zelf, waarvan soorten als ganzen en aalscholvers in grote groepen tussen de verschillende gebieden vliegen, vormen een bedreiging voor het luchtverkeer. Het is daarom te verwachten dat er vergaande maatregelen genomen gaan worden om de aantallen vogels in de omgeving van het vliegveld terug te brengen zoals dat ook bij Schiphol gebeurt.

Onderzoek deugt niet
Het onderzoek dat de overheid heeft laten uitvoeren naar de gevolgen van de uitbreiding wees uit dat er geen ernstige negatieve effecten voor de vogels en de natuur in de Oostvaarderplassen zouden optreden. Maar uit de analyse die Vogelbescherming heeft laten maken blijkt dat het onderzoek op een groot aantal punten onvoldoende en onvolledig is. Zo is er gewerkt met verouderde gegevens en is er onvoldoende gekeken of de vogels tijdens hun vlucht vliegroutes doorkruisen.

Tweede Schiphol?
Vogelbescherming vreest dat de risico’s veel groter zijn dan nu wordt aangenomen. En dat er na uitbreiding net als bij Schiphol vergaande maatregelen noodzakelijk zijn om ongelukken tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Rondom Schiphol worden er nu in een cirkel van twintig kilometer jaarlijks duizenden vogels gedood, terwijl Schiphol geen vogelrijke gebieden in de omgeving kent.

Raad van State
De gemeente Lelystad stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat het beroep niet-ontvankelijk is, omdat tegen het luchthavenbesluit dat regels stelt voor de uitbreiding van de luchthaven geen beroep mogelijk is. De uitspraak is zes weken na de zitting. De Raad van State oordeelt dan of het beroep ontvankelijk is en, indien dat het geval is, of het beroep gegrond is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet