NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming houdt gevolgen luchthaven Lelystad voor natuur scherp in de gaten

18 jan 2017

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het beroep van Vogelbescherming Nederland tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad voor de uitbreiding van luchthaven ongegrond verklaard. Deze uitspraak heeft echter ook een positieve zijde: de uitbreiding van luchthaven Lelystad heeft volgens de Raad van State geen negatieve uitwerking op de vogels van de Oostvaardersplassen. Vogelbescherming zal de ontwikkelingen op de luchthaven daarom kritisch volgen en direct actie ondernemen indien er wel negatieve effecten voor vogels worden geconstateerd.

Het belangrijkste bezwaar van Vogelbescherming bij de Raad van State was dat het onderzoek naar de effecten van de uitbreiding luchthaven op de vogels in de Oostvaardersplassen beneden de maat was. De Raad van State is echter van mening dat het onderzoek wel voldoet om negatieve effecten op de omliggende natuurgebieden uit te sluiten.

De uitspraak heeft echter ook een positieve kant. De uitspraak van de Raad van State impliceert namelijk dat er voor de uitbreiding van de luchthaven geen maatregelen genomen hoeven te worden die negatief uitpakken voor de vogels van de Oostvaardersplassen. Het rechtvaardigt bijvoorbeeld niet het schieten van ganzen in en rond de het gebied. Vogelbescherming zal er dan ook scherp op toezien dat er geen activiteiten ten behoeve van de luchthaven worden ondernomen die negatief kunnen uitpakken voor de vogels van de Oostvaardersplassen en andere belangrijke natuurgebieden in Flevoland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet