NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming naar rechter vanwege afschot smienten in Noord- en Zuid-Holland

22 dec 2015

Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan bij de rechter voor de vergunningen die de Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben afgegeven voor het doden van een onbeperkt aantal smienten. De smient is een eend, die de laatste tien jaar in aantal afneemt. Vorig jaar stapte Vogelbescherming ook al naar de rechter om het afschot op smienten in Noord-Holland aan te vechten, de rechter stelde Vogelbescherming toen in het gelijk.

De provincie Noord-Holland doet het opnieuw, dit keer samen met Zuid-Holland: het verlenen van een ontheffing voor het doden van smienten. Volgens de provincies brengen zij schade toe aan het grasland en daarom zouden er de komende vijf jaar in de winter tienduizenden smienten gedood mogen worden. Vorig jaar gaf de provincie Noord-Holland een zelfde ontheffing af, die Vogelbescherming met succes aanvocht bij de rechter.
Smienten

Met de smient, een fluitende eend met gele kop, gaat het al jaren slecht. Waarschijnlijk groeien er door het warmere klimaat te weinig jongen op. Nederland is een van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor de smient, meer dan 45% van de populatie brengt zijn winters in Nederland door. Van dat aandeel verblijft ook nog eens het leeuwendeel in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Het schieten van smienten in Nederland kan dus grote gevolgen hebben voor de hele populatie.

Verontwaardigd
Vogelbescherming is zeer verontwaardigd dat de provincies opnieuw een ontheffing hebben afgegeven voor het doden van smienten, ondanks de gerechtelijke uitspraak van vorig jaar. Vogelbescherming is van mening dat het doden van smienten op geen enkele manier in verhouding staat tot de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor deze overwinterende soort waar het al slecht mee gaat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet