NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming zet vraagtekens bij voorstel Jagersvereniging over doden van ganzen

29 mei 2018

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging komt vandaag met een opmerkelijk voorstel: het wil ganzen op grote schaal gaan doden van juli tot en met januari. De Jagersvereniging beroept zich daarbij op de Europese Vogelrichtlijn. Vogelbescherming vindt het voorstel van de jagers een slecht idee. Bij deze plannen worden ganzen die hier in de winter verblijven volop bejaagd. Juist voor deze ganzen draagt Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid. Bovendien zorgen deze ganzen voor relatief weinig schade.

Het toestaan van jacht op ganzen in de winter vindt Vogelbescherming een slecht plan. Nederland kent twee soorten populaties ganzen. De zogenaamde jaarrond aanwezige ganzen, ganzen die hier het hele jaar verblijven en voor de meeste landbouwschade zorgen. Daarnaast zijn er de overwinterende ganzen die hier in de herfst en winter verblijven om de kou en voedselschaarste in hun broedgebieden in het hoge noorden te ontvluchten. Voor deze laatste groep heeft Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid, bovendien zorgt deze groep voor relatief weinig schade.

Speciale gebieden voor winterganzen
Er is specifiek beleid opgesteld in de meeste provincies voor de overwinterende ganzen, dat is gebaseerd op de aanwijzing van rust- en foerageergebieden voor de ganzen met daarbuiten verjaging. Het voorstel van de Jagersvereniging om jacht op ganzen in de herfst- en winterperiode op grote schaal toe te staan zou dit beleid frustreren, omdat dit leidt tot ongecoördineerd en onbeperkt afschot van overwinterende ganzen die relatief weinig schade veroorzaken.

Niet doden tijdens het broedseizoen
Vogelbescherming is tevreden dat de Jagersvereniging het nu met de natuurorganisaties eens is dat ganzen niet in het broedseizoen geschoten moeten worden, de periode dat ze op het nest zitten en hun jongen groot brengen. Afschot van ganzen in die periode leidt bovendien tot veel onnodige verstoring van andere broedvogels. Echter is het broedseizoen voor sommige vogelsoorten in juli nog niet afgelopen, terwijl de Jagersvereniging vanaf begin juli wil gaan schieten. Het enige jaren geleden moeizaam bereikte ganzenakkoord tussen overheid, natuurorganisaties en jagers was juist geklapt, omdat de Jagersvereniging niet in de zomerperiode op ganzen wilde schieten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet