NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wolvenplan goedgekeurd door provincies

24 jan 2019

De 12 provincies – vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) – hebben op 24 januari het ‘interprovinciale wolvenplan’ vastgesteld. In het wolvenplan hebben provincies uitgewerkt hoe zij om zullen gaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland.

Sinds 2015 komen regelmatig zwervende wolven voor in Nederland. Daarom hebben provincies in 2016 een op zwervende wolven gericht wolvenplan opgesteld. Naar verwachting zal het aantal wolven in de toekomst toenemen. Omdat provincies verwachten dat er zich op korte termijn wolven in ons land zullen vestigen, is het bestaande plan nu uitgebreid voor territoriale wolven.

Schade aan landbouwhuisdieren
In het wolvenplan staat onder meer aangegeven welke maatregelen houders van landbouwhuisdieren kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Ook wordt toegelicht hoe de tegemoetkoming in schade geregeld is. Provincies blijven in elk geval de komende drie jaar de schade door wolven vergoeden, zowel aan bedrijfsmatige- als hobbydierhouders.

Preventie
Het algemene uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van preventieve maatregelen volledig bij de dierhouder berust. Als een wolf zich definitief binnen de provinciegrens vestigt, kan die provincie besluiten om in de vorm van een pilot, gedurende drie jaar ervaring op te doen met preventieve maatregelen. Onderdeel van zo’n pilot kan zijn om maatwerk te bieden ten aanzien van de bekostiging van die preventieve maatregelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet