NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeven provincies sturen brief over fosfaat naar Dijksma

6 okt 2015

Een unieke coalitie van de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland stuurden vandaag een stevig signaal naar het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Essentie van de brief: maak de voorgestelde fosfaatregeling voor de landbouwsector meer grondgebonden.

Grondgebonden
De provincies hebben er begrip voor dat een fosfaatregeling nodig is om de maximale fosfaatproductie te regelen. Om zodoende het overschot van fosfaat uit mest te beperken. Maar ze missen in het voorstel de verbinding met grondgebondenheid. Oftewel een koppeling tussen de fosfaatproductie met de hoeveelheid grond die een boer in gebruik heeft. De provincies pleiten er voor deze extensieve bedrijven nadrukkelijk te ontzien in de nieuwe regeling. Zij streven hierbij een duurzame landbouw na, waarbij economie en ecologie samengaan.

De koppeling tussen fosfaatproductie en grond zorgt voor de langere termijn voor een duurzamer systeem. En door de regeling parallel aan de Melkveewet uit te werken wordt het onder andere een stuk makkelijker voor boeren (minder aparte regels).

Geen handel in rechten
De provincies vragen EZ het systeem zó uit te werken dat er geen handel in fosfaatrechten ontstaat. En de rechten dus geen geldelijke waarde krijgen. Veehouders kunnen hun investeringen dan volledig inzetten voor een duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Tweede Kamer
De provincies richten zich in hun oproep ook tot de Tweede Kamer. Zij verwachten dat hun voorstel nadrukkelijk aandacht krijgt tijdens het Rondetafelgesprek op 7 oktober aanstaande. Dan wordt met Kamerleden over de situatie in de melkveehouderij gesproken.

Duurzame landbouw
Alle zeven provincies stimuleren een duurzame, natuurinclusieve landbouw. Waarbij de boer voldoende geld verdient en er voldoende grond en ruimte is voor de natuur om te groeien en bloeien.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet