NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zoektocht naar Gelderse gebieden met passie

24 sept 2015

De voorbereiding van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2016 (GPRK2016) is in volle gang. Gebieden met passie gaat om voorbeeldige gebieden van enig formaat waar we trots op zijn, waar iets ‘moois’ tot stand is gekomen, waar betrokkenheid van burgers en overheden opmerkelijk is, waar passie de kwaliteit van het gebied heeft bepaald.

56 gebieden
In het voorjaar van 2015 hebben Gedeputeerde Staten diverse partijen gevraagd om gebieden met passie aan te dragen voor de zesde editie van de GPRK. Tot halverwege de zomer konden organsiaties gebieden met passie voordragen. Resultaat is een lijst van 56 gebieden. Naast gemeenten meldden zich dorpsverenigingen, waterschappen, stichtingen die zich inzetten voor landschap, natuur en cultuurhistorie.

Kenmerken van gebieden met passie
Alle inzendingen vertellen iets over passie. Soms groots en meeslepend, soms klein en bescheiden. Wat verstaan we onder passie met oog op gebieden? Zonder breed uit te wijden kunnen we de volgende zaken aanstippen: betrokkenheid van bewoners en lokale organisaties in een gebied, een visionair en krachtig bestuur, het verhaal van de plek of het gebied, de te beleven schoonheid, mate van activiteiten in een gebied, het mogelijk weerstaan van ‘tegenwind’, het voelen van aandacht en liefde voor en in een gebied.

Op basis van deze lijst kunnen we helder antwoord geven op hoe en waar mensen anno 2015 passie ervaren in de Gelderse leefomgeving.

Nominaties voor de shortlist
De provincie stelt uit de lange lijst een shortlist samen. Deze mooie collectie gebieden laten vol verve en zeer gedifferentieerd de passie zien in Gelderland. Eind oktober 2015 stellen Gedeputeerde Staten de genomineerden vast. Tevens wordt een externe jury benoemd die in de periode december 2015 en januari 2016 aan de slag gaat. Naast de vakprijs wordt een publieksprijs uitgereikt. De prijswinnaars worden tijdens een manifestatie in het voorjaar van 2016 bekendgemaakt.

Gebiedenatlas
De lijst van 56 gebieden met passie is te vinden op de website van de provincie Gelderland. De lijst blijft bestaan. Sterker nog, hij gaat deel uitmaken van de gebiedenatlas die de provincie aan het maken is. Een inspiratiedocument dat behulpzaam is bij de vraag hoe gebieden met kwaliteit (met passie!) kunnen ontwikkelen. De lijst mag in de loop van de tijd groeien. Want reken maar dat er in Gelderland meer gebieden met passie zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet