NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe overeenkomst getekend met Buurtschap IJsselzone Zwolle

11 aug 2008

Nationaal Groenfonds en Vereniging IJsselzone Zwolle hebben 1 augustus 2008 een overeenkomst ondertekend voor het financiŽle beheer van de door de buurtschap en de provincie Overijssel beschikbaar gestelde gelden.

De buurtschap en de provincie brengen gezamenlijk een bedrag van EUR 450.000,- bijeen om - met de IJssel als uitgangspunt - het landschappelijke karakter van het gebied te versterken en de openheid te behouden.

De Gemeente Zwolle heeft het initiatief genomen voor het maken van een toekomstvisie voor dit gebied van ongeveer 700 hectare. Het gebied kampt met problemen die elke stadsrandzone kent. De stad rukt op en de landbouw in het gebied heeft een slecht agrarisch-economisch perspectief.

Omdat de IJsselzone verder reikt dan de Zwolse gemeentegrenzen en veel dwarsverbanden heeft met gebieden buiten de rivier, heeft Zwolle de 21 partijen bij elkaar gebracht in een speciale Regiegroep. Landbouwers, bewoners, de Initiatiefgroep IJsselzone, de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, het waterwinbedrijf Vitens, het waterschap Groot Salland en Staatsbosbeheer werken nauw samen om het gebied groen en aantrekkelijk te houden door meervoudig ruimtegebruik.

De wens bestaat om infrastructuur, rendabele landbouw, recreatie en woon- en werkgelegenheid in de IJsselzone te versterken. Door meervoudig ruimtegebruik kunnen veel van de doelstellingen worden gehaald en kunnen de verschillende claims op de schaarse ruimte in goede banen worden geleid.


Realisering leidt tot:

versterking van het landschap en de natuur

een aantrekkelijker en toegankelijker buitengebied

nieuwe kansen voor de landbouw

het behouden, herstellen of ontwikkelen van cultureel erfgoed

verduurzamen van de waterwinning

meer ruimte voor de rivier

De provincie Overijssel is in 2003 begonnen met het financieel ondersteunen van vijf pilots voor Groene en Blauwe diensten: Stadsrand van Enschede, buurtschap IJsselzone-Zwolle, Boeren met Water in Olst-Wesepe, Meervoudig ruimtegebruik Waterland Wierden, Boeren voor Natuur op het Landgoed Twickel. De provincie wil met deze pilots ervaring opdoen met groenblauwe diensten. Voor de periode 2007-2013 heeft de provincie Overijssel in totaal EUR 41 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van Groene en Blauwe diensten.

Het geld dat de provincie en de andere partijen beschikbaar stellen voor de Groene en Blauwe diensten wordt ondergebracht op speciale rekeningen bij Nationaal Groenfonds.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet