NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bouwend Nederland en provincie Zuid-Holland samen tegen de verrommeling

2 sept 2008

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en Manita Koop, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, zijn maandag 1september samen op rondtour geweest door een deel van Zuid-Holland. Aan de hand van enkele concrete projecten werd met elkaar verkend waar bouw- en infra-ondernemers samen kunnen werken met de overheid om de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland te versterken en toekomstige verrommeling verder te voorkomen.

Twee voorbeeldlocaties werden bezocht. Gedeputeerde Koop gaf in Waddinxveen een presentatie over hoe de provincie werkt aan ruimtelijke kwaliteit en verrommeling tegen gaat. De provincie wil met haar actieprogramma Mooi Zuid-Holland een nieuwe impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit. Een van de voorgenomen acties is het aanstellen van een adviseur ruimtelijke kwaliteit. Iemand met een positieve instelling, die partijen kan begeleiden en stimuleren. Daarnaast is de kwaliteit van bedrijventerreinen één van de speerpunten in het programma. De provincie wil daarop in zetten door gemeente te stimuleren na te denken over de beeldkwaliteit en de landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijventerreinen. Bouwend Nederland vindt kwaliteit juist een belangrijke concurentiefactor.

Rondtour Mooi Zuid-Holland
In Waddinxveen ligt een opgave om bedrijventerreinen te ontwikkelen op belangrijke zichtlocaties langs de A12, als onderdeel van de totale inrichting van de Zuidplaspolder. Wethouder Dijksterhuis gaf een presentatie over de realisatie en de samenwerking met private partijen. Provincie, gemeente en bouw- en infrabedrijven discussieerden met elkaar het vraagstuk: hoe bereik je ruimtelijke kwaliteit, welke partijen betrek je daarbij en welke instrumenten kun je inzetten? Bouwend Nederland wees op goede voorbeelden van parkmanagement in zowel binnen- als buitenland.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Le Medi, een binnenstedelijk herstructureringsproject in Rotterdam, Delfshaven. Het project bestaat uit 93 woningen die zijn geïnspireerd op de architectuur van de landen rond de Middellandse Zee. Het project Le Medi is een interessant voorbeeld van binnenstedelijke vernieuwing, geheel geïnitieerd en uitgevoerd door een marktpartij. Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman pleitte aan de hand van dit voorbeeld voor meer ruimte voor initiatieven vanuit de markt. “Geef bouw- en infrapartijen de ruimte om hun kennis en ervaring vroeg in te zetten. Zo maak je optimaal gebruik van de markt,” aldus Brinkman.

Conclusies en vervolgstappen
Om kwaliteit te bereiken is een vroege samenwerking tussen overheid en marktpartijen, maar vooral ook met de eindgebruiker, noodzakelijk. Era bouw gaf hier een mooi voorbeeld van bij het project Le Medi. Potentieel toekomstige bewoners zijn vanaf het begin van het project betrokken bij de opzet en het ontwerp van de wijk. Flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor de eindgebruiker bleken belangrijke succesfactoren om toekomstige bewoners te interesseren voor een woning in Le Medi. De aanpak van vroege betrokkenheid van de eindgebruiker blijkt succesvol en is volgens de bouwers ook toe te passen in aanleg en bouw van andere projecten, bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen. Voorwaarden hierbij zijn: betrokkenheid, kennis van je doelgroep, creativiteit en kwaliteit van het proces.

Na de tour is afgesproken dat Bouwend Nederland en de provincie de samenwerking voortzetten en verder onderzoeken hoe de kwaliteit van de bestaande ruimte kan worden vergroot en daarbij de verrommeling kan worden voorkomen. Concreet werden de volgende acties benoemd: Bekeken wordt of er gezamenlijk voorstellen uit het advies van de commissie Noordanus over herstructurering en kwaliteit van bedrijventerreinen opgepakt kunnen worden. Ook wordt onderzocht welke rol Bouwend Nederland kan spelen bij de pilotprojecten vanuit actieprogramma Mooi Zuid-Holland, zoals de pilots kwaliteit van bedrijventerreinen. Daarnaast wil de provincie op zoek gaan naar een Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. In de komende weken worden de mogelijkheden van samenwerking verder uitgewerkt, waarna de provincie Zuid-Holland en het bestuur van Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid nog dit najaar opnieuw bijeenkomen om de gemaakte afspraken verder vorm te geven. Het actieprogramma Mooi Zuid-Holland zal nog worden besproken in Provinciale Staten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet