NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Joop Kleine en Han Bouman onderscheiden op Vogelfestival

23 augustus

De gouden lepelaar kent dit jaar twee winnaars! Han Bouman uit Ommen en Joop Kleine uit Dwingeloo ontvingen deze hoge onderscheiding op het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen in Flevoland. De gouden lepelaar wordt jaarlijks toegekend door Vogelbescherming aan iemand die zich met bijzondere verdienste inzet voor de vogels in ons land. Bouman en Kleine ontvingen de prijs uit handen van Maarten Brabers, voorzitter van Vogelbescherming Nederland.

Het beschermen van vogels in Nederland kan niet zonder de inzet van duizenden vrijwilligers. Han Bouman en Joop Kleine zijn twee vrijwilligers die zich al decennia lang inzetten voor de vogels in ons land. Bouman is voorzitter van de Vereniging voor Natuur en Milieu "De Vechtstreek" in Ommen. Tevens is hij dit jaar precies een halve eeuw actief als vogelringer. Han Bouman is de stuwende kracht achter tal van activiteiten op het gebied van vogels en hun bescherming. Voor al die vrijwillige werkzaamheden wordt hij nu geŽerd.

Ook een Gouden Lepelaar op het Vogelfestival was er voor Joop Kleine uit Dwingeloo. Hij is onder meer WetlandWacht en inventariseert voor SOVON Vogelonderzoek Nederland. Maar zijn verdiensten liggen vooral bij het Dwingelderveld. In de loop der jaren heeft hij een indrukwekkende reeks jaarrapporten samengesteld over de avifauna van dit gebied. Dankzij zijn vrijwillige inspanningen beschikken we over doorlopende telreeksen van 25 jaar en van sommige vogelsoorten zelfs 40 jaar. Deze gegevens zijn onontbeerlijk voor het behoud, inrichting en beheer van het Dwingelderveld.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet