NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Klimaatverandering vraagt om gezamenlijke koers

5 sept 2009

Het vandaag verschenen rapport van de Deltacommissie maakt nog eens duidelijk hoe groot de problemen zijn die de klimaatverandering Nederland kan bezorgen. De commissie Veerman roept het rijk op in actie te komen met plannen en geld. De provincies vinden dat deze urgente kwestie - hoe maken we ons lage land klimaatbestendig - om een gezamenlijke en stabiele koers vraagt.

De geschetste veranderingen vragen niet alleen om waterbouwkundige oplossingen als dikke dijken. Er zijn ook meer ruimtelijke en innovatieve oplossingen nodig. Want de gevolgen zijn groot als we straks tot in Wijk bij Duurstede de invloed van eb en vloed merken of als het peil van het IJsselmeer op termijn fors moet worden verhoogd.

De grote veiligheidsopgave moet de overheid niet alleen vanuit waterperspectief benaderen maar zeker ook vanuit de ruimtelijke kwaliteit. Daar hebben provincies een logische positie en willen zij ook samen met rijk, gemeenten en waterschappen een aanpak vinden.

De provincies stellen voor het bestaande Infrastructuurfonds te gebruiken voor de grote en langjarige financiŽle veiligheidsopgave. In het fonds gaat nu jaarlijks 7 miljard euro om, waarvan 700 miljoen euro nu al aan het hoogwatersysteem wordt besteed. Op deze manier kan de planning gelijk opgaan met de planning voor wegen en spoorwegen. Extra structurele voeding van dit fonds legt een stabiel fundament voor de wateropgave.

Over twee weken komt het kabinet met een reactie op de bevindingen van de commissie-Veerman. De provincies gaan ervan uit dat het rijk voor die tijd overleg voert met de decentrale partijen, omdat de urgente wateropgave alleen kans van slagen heeft als de overheden samen optrekken.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet