NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start Natuurboulevard met fietspad

5 sept 2008

Noord-Holland gedeputeerde Peter Visser en wethouder Ruud Grondel van Diemen hebben het nieuwe fietspad langs de Diemer Vijfhoek geopend. De opening markeert de start van de uitvoering van het project Natuurboulevard uit het programma Groene Uitweg.

“Het fietspad is een belangrijke stap in de realisatie van een doorgaande, veilige en landschappelijke aantrekkelijke fietsroute naar Muiden. Het was een langgekoesterde wens die nu is uitgekomen omdat verschillende partijen zo goed samengewerkt hebben.”Aldus gedeputeerde Visser.
Het fietspad is nog maar het eerste van de 25 projecten die samen de Natuurboulevard vormen. Rudi van Venetië namens Staatbosbeheer: “Straks kan je met een bootje van de vogels genieten, of een avontuurlijke oversteek naar de kleine eilanden in het IJmeer maken. Van uit Muiden kan je een rondje fietsen langs het IJmeer naar Diemen en onderweg een kopje koffie drinken.”

De kuststrook van het IJmeer tussen Amsterdam en de Hollandse brug naar Almere is een bijzonder gebied voor mens en natuur. De Natuurboulevard biedt de inwoners van IJburg, Diemen, Muiden en Muiderberg veel mogelijkheden om te recreëren. Daarnaast verbindt de Natuurboulevard de al aanwezige natuurgebieden met elkaar. Ontwikkeling van natuur en recreatie gaan hier hand in hand.

Het project Natuurboulevard is een onderdeel van het programma Groene Uitweg. In opdracht van de provincie Noord-Holland gaan DLG en Staatsbosbeheer de Natuurboulevard realiseren.

Groene Uitweg
Met de Groene Uitweg ben je binnen tien minuten in een open en groen gebied, het is goed bereikbaar en toegankelijk voor recreatie om de stad heen. De Groene Uitweg is voor agrariërs een aantrekkelijk gebied om zich te vestigen. Het staat voor levensvatbare landbouw, duurzaam gebruik van de natuur en een landschap met kwaliteit.
Het programma is in samenwerking met een groot aantal partijen opgesteld. De Groene Uitweg is een initiatief van de provincie Noord-Holland en wordt gefinancierd met het ILG (investeringsbudget Landelijk Gebied).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet