NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

UNESCO bezoekt Waddenzee Werelderfgoed

3 sept 2008

De UNESCO brengt deze week een veldbezoek aan de Waddenzee. Begin dit jaar hebben minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en haar Duitse collega Sigmar Gabriel gezamenlijk de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed ingediend bij het UNESCO Werelderfgoed centrum in Parijs.

De nominatie van de Waddenzee als toekomstig UNESCO werelderfgoed heeft als doel om de regionale en bovenregionale bekendheid te vergroten van dit unieke en waardevolle gebied. Het zou een bijzondere onderscheiding zijn voor het bestaande beschermingsregiem en de internationale samenwerking in de Waddenzee. De veldmissie loopt van 1 tot 11 september. Van 3 tot en met 7 september bezoekt de IUCN-vertegenwoordiger Nederland.

De nominatie als werelderfgoed omvat een groot beschermd gebied. In Duitsland zijn dit de nationale parken van de beide deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. In Nederland gaat het om het gebied dat beschermd wordt door de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee.

UNESCO en de adviesraad IUCN (International Union for the Conservation of Nature) beoordelen momenteel het nominatiedossier. Deze beoordeling start met het samenstellen van een lijst met gegevens over het voorgedragen erfgoed. Daarna volgt een externe evaluatie door onafhankelijke internationale deskundigen.

Tijdens de veldmissie evalueert een IUCN deskundige het voorgedragen erfgoed ter plekke. Zo kijkt de deskundige onder meer naar de grenzen van het erfgoed, wordt het beheersysteem geëvalueerd en worden de feitelijke en mogelijke risico’s in kaart gebracht. Bovendien bespreekt de deskundige de nominatie met nationale en plaatselijke overheden, de lokale bevolking en belangenorganisaties.

Ten slotte volgt een evaluatie door het IUCNWorld Heritage Panel. Het Panel bestudeert de nominatiedossiers, de rapportages uit het veld, de opmerkingen van de externe inspecteurs, de UNEP-WCMC gegevens en ander referentiemateriaal. Daarna gaat het rapport naar het World Heritage Committee, die - naar verwachting medio volgend jaar - een beslissing neemt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet