NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000: betrokkenen maken samen beheerplannen

8 sept 2009

Provincies, rijk en maatschappelijke organisaties maken afspraken over het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Daarvoor hebben zij op initiatief van het IPO en de Recron een intentieverklaring gemaakt. Deze intentieverklaring is op 8 september 2008 door veel partijen ondertekend. De Brabantse gedeputeerde Rpp deed dat namens de provincies en minister Verburg namens het rijk.

Gedeputeerde Rpp stelt dat de verklaring uitstraalt dat de betrokkenen bij het opstellen van de beheerplannen samen een traject ingaan. Hij trekt de vergelijking met de reconstructieplannen die ook van onder af worden opgebouwd. Hij onderstreept het belang dat Natura 2000-gebieden niet in kwaliteit achteruit mogen gaan en dat vaak hun kwaliteit juist versterkt moet worden. Daarbij spelen sociale en economische belangen ook mee.

De intentieverklaring wordt breed gedragen: van Natuurmonumenten en Vogelbescherming tot LTO en MKB-Nederland. De verklaring geeft de rol van de verschillende partijen weer en waarborgt dat alle belangen bij het opstellen van beheerplannen op het juiste moment aan bod komen.

Minister Verburg ziet de ondertekening van de intentieverklaring als de start van een boeiend proces: het opstellen van de beheerplannen. Zij spreekt haar tevredenheid uit dat het IPO het is gelukt om zoveel partijen bijeen te krijgen om dezelfde intentie uit te spreken. Het is belangrijk dat alle betrokkenen hun stem laten horen bij het opstellen van de beheerplannen, zo zei Verburg. Zij geeft daarvoor de aanwezigen nog een paar tips uit haar nieuwe evaluatierapport van de pilotprojecten. Ze benadrukt het belang van creativiteit, van het betrekken van lokale en regionale partijen en niets te beloven wat je niet kunt waarmaken. Bovendien moet men bij het opstellen van beheerplannen compromissen maken, flexibel zijn en zoeken naar win-win-situaties.

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurbebieden en een initiatief van de Europese Unie. Voor elk Natura 2000-gebied wordt in Nederland een beheerplan opgesteld met aandacht voor de te beschermen natuurwaarden n de andere gebruiksfuncties. Met uitzondering van gebieden die in eigendom zijn van het rijk, zijn de provincies verantwoordelijk voor het vaststellen van de beheerplannen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet