NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer zoekt goede juridische vertaling ruimtelijk beleid

12 sept 2008

De Tweede Kamer worstelt met de reikwijdte en detailniveau van de regels die in de nieuwe AMvB Ruimte voor de borging van de nationale ruimtelijke belangen moeten worden opgenomen. Dit bleek uit het Algemeen Overleg op 9 september over de juridische vertaling van de Nota Ruimte.

De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli van dit jaar maakt deze algemene maatregel van bestuur nodig. In een eveneens op grond van de Wro verplichte Realisatieparagraaf heeft de minister van VROM eind juni de thema's voor de AMvB Ruimte aangewezen. Dit was de aanleiding voor het Kamerdebat met minister Cramer.

Woordvoerder Van Heugten van het CDA vroeg zich dinsdag af of de AMvB Ruimte wel voldoende flexibel zal zijn en niet een kapstokbepaling voor gemotiveerde afwijkingen zou moeten bevatten. Vermeij van de PvdA daagde de minister uit om de grenzen van het beleidsneutrale karakter van de AMvB nog wat verder op te rekken met het toevoegen van nieuw beleid. Met de zogenoemde SER-ladder voor bedrijventerreinen is de minister daar in Vermeijs ogen toch al mee bezig. Wiegman (CU) wilde het naadje van de kous weten over de motiveringsplicht die de minister in de AMvB Ruimte voor diverse onderwerpen wil regelen voor bestemmingsplannen.

De AMvB Ruimte verschijnt in twee etappes. Op verzoek van de Kamer verduidelijkt minister Cramer nog welke onderwerpen pas in de tweede tranche worden opgenomen.

Hoogtepunt in het debat betrof de discussie over de borging van de snelwegpanorama's in de AMvB Ruimte. In het najaar wordt een rijksstructuurvisie over deze panorama's uitgebracht. Het CDA heeft eigenlijk geen behoefte meer aan het aanwijzen van zulke gebieden met uitzicht vanaf de snelweg. Van Heugten had het over ‘expertocratisch' doorslaande regels. De minister stelde de Kamer gerust. Niet het rijk maar de provincies voeren de regie over de uitvoering van het ruimtelijk beleid voor de Nationale Landschappen. Het rijk stelt alleen de kaders. Dat geldt ook voor de snelwegpanorama's. Maar minister Cramer wil wel zekerheid krijgen dat de provincies met de kernkwaliteiten van deze panorama's aan de slag gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet