NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Planbureau voor de Leefomgeving roepende in de woestijn

11 sept 2008

Voor de 10e keer presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag de Natuurbalans. ?Het is een jubileum met een wrang smaakje?, zo stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten. ?Want voor de 10e keer luidt de conclusie: de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt achter op schema, de milieukwaliteit is ver onder de maat en er is onvoldoende ruimtelijke samenhang. En vervolgens gaat de politiek weer over tot de orde van de dag. Het Planbureau is een roepende in de woestijn geworden. Het wordt hoog tijd dat dit kabinet de conclusies uit de Natuurbalans serieus neemt en er echt werk van maakt. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor al die miljoenen Nederlanders die graag in die natuur tot rust komen. Weglopen voor de feiten en kiezen voor de weg van de minste weerstand maakt de problemen alleen maar groter en uiteindelijk moeilijker en kostbaarder om op te lossen. Ik schrik ook van de conclusie in de Natuurbalans dat het natuurbeleid de afgelopen vijf jaar vrijwel geen effect heeft gesorteerd?, aldus De Graeff.

Aanpassing beleid vereist
Natuurmonumenten vindt het prima dat er bij de realisatie van de EHS ook een rol is weggelegd voor boeren en particulieren. ?Meer handen aan het bed is op zich een goed idee, maar het welzijn van de patiČnt en niet dat van de dokter moet voorop staan?, zo stelt De Graeff. ?Het wordt tijd dat de bakens worden verzet. Tal van studies hebben aangetoond dat de manier waarop nu invulling wordt gegeven aan agrarisch natuurbeheer onvoldoende rendement oplevert. Dus: zo snel mogelijk zwaardere beheerpakketten invoeren en deze selectiever inzetten.?

Milieucondities bron van zorg
Het is hoog tijd dat de oorzaken van de slechte milieucondities van natuurgebieden worden aangepakt. En wel op een manier die snel voor een oplossing zorgt. In Europees verband is bijvoorbeeld afgesproken dat er werk wordt gemaakt van de waterkwaliteit. De praktijk blijkt echter weerbarstig: in 2015 moet de waterconditie van de meest bedreigde Natura 2000 gebieden op orde zijn, maar dat zal volgens de Natuurbalans dan in nog niet de helft van die gebieden het geval zijn. Tegelijkertijd worden veel maatregelen door provincies en waterschappen nu al doorgeschoven naar 2027. Voor Natuurmonumenten is dit onacceptabel, aangezien het hier gaat om een van de belangrijkste oorzaken in de achteruitgang van de biodiversiteit van ons land.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet