NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer bezoekt Oude Rijnzone

8 sept 2008

Kabinet besluit in 2009 over financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied

Woensdag 10 september brengt minister Cramer van VROM een bezoek aan de Oude Rijnzone. De tocht gaat van Fort Wierickerschans via de Steekterweg in Alphen aan den Rijn naar Agrifirm in Rjinwoude. De minister wordt vergezeld door gedeputeerde Van de Vondervoort en wethouders Bouwens (Bodegraven), Groen in 't Wout (Alphen aan den Rijn) en Uljee (Rijnwoude).

Eind juni bereikten de betrokken partijen van de Oude Rijnzone (inclusief Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, de dijkgraaf en de hoogheemraden) een akkoord over de duurzame en integrale ontwikkeling van het gebied. Momenteel vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraden en Provinciale Staten. De verwachting is dat de overeenkomst ondertekend wordt tijdens de jaarlijkse Randstad Urgent conferentie op 27 oktober.

Het werkbezoek wordt gebruikt om de resultaten van de afgelopen periode te laten zien en om de ontwikkelingen voor de komende periode te schetsen. Belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen tijdens het werkbezoek zijn de herstructurering van bedrijventerreinen en de Groen Hartopgave in de Oude Rijnzone zoals duurzame groene afrondingen van de dorpen en steden en het tegengaan van de verrommeling.

Duurzaamheid staat voorop bij de ontwikkeling en herstructurering van de Oude Rijnzone. Dit betekent: eerst het gebruik van de ruimte optimaliseren, vervolgens de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik onderzoeken en dan pas de mogelijkheid bekijken om het ruimtegebruik uit te breiden. Dit is in lijn met de zogeheten SER-ladder.

In augustus heeft de Oude Rijnzone een eerste stap gezet in de procedure voor toekenning van Nota Ruimtemiddelen met het toesturen van de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) aan het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. De kosten voor de opgave in de Oude Rijnzone zijn hoog, maar de analyse is positief over de maatschappelijke effecten. Na een beoordeling van de Planbureaus zal het kabinet medio 2009 besluiten over een financiële bijdrage uit de Nota Ruimtemiddelen.

Eerste halte bij het werkbezoek is Bodegraven. Daar wordt, ook in aanwezigheid van burgemeester Lokker, aandacht besteed aan de aanpak Broekvelden en de manier waarop de overgang van het Venster naar de nieuwe uitleg van Weideveld wordt vormgegeven. Op de route naar Alphen aan den Rijn wordt stilgestaan bij de Steekterweg. Deze ligt aan de oostkant van Alphen aan den Rijn. Hier staat inpassing van bedrijvigheid en het Groene Venster voorop. Verder wordt gekeken naar de aanpak van de rivieroevers en ontwikkeling van de Overslag Terminal Alphen (OTA). Ook is aandacht voor de herstructurering van bedrijventerrein Rijnhaven. Rijnhaven moet een modern en duurzaam gemengd bedrijventerrein worden met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Aan de randen van het bedrijventerrein ontstaat een aantrekkelijk werk/woon gebied.
Na de Máximabrug zal uiteindelijk in Rijnwoude Agrifirm centraal staan. De gemeente Rijnwoude heeft in juli van dit jaar de oude fabriek gekocht. Hiermee is circa 3 hectare grond in bezit gekomen als start van de herstructurering van het bedrijventerrein Hoogewaard.

Aansluitend op het werkbezoek aan de Oude Rijnzone gaat minister Cramer naar Valkenburg in aanwezigheid van gedeputeerde Van Engelshoven – Huls, de Katwijkse wethouder Binnendijk, de Wassenaarse wethouder Alkemade en portefeuillehouder Wienen van de regio Holland Rijnland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet