NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland neemt verantwoordelijkheid voor biodiversiteit

18 sept 2008

De nieuwe taskforce 'Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen' gaat de regering adviseren over maatregelen die de biodiversiteit op langere termijn moeten beschermen. De komst van deze taskforce vloeit voort uit het beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd', dat kort voor het zomerreces is aangenomen door de Tweede Kamer.
In het beleidsprogramma staat aangegeven hoe de regering de komende vier jaar de aantasting van biodiversiteit wil verminderen en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen wil bevorderen. De taskforce buigt zich vooral over de mogelijkheden na 2011. De samenstelling van de taskforce zal komend najaar bekend zijn. Biodiversiteit - de verscheidenheid aan levensvormen op aarde - is van groot belang, maar wordt nog steeds ernstig bedreigd.
Dat komt door de wereldwijde klimaatverandering, de toename van consumptie, vervuiling, introducties van vreemde soorten en overexploitatie van de natuur. Ook het Nederlandse productie- en consumptiegedrag draagt hiertoe bij, wat ons medeverantwoordelijk maakt. Het beleidsprogramma richt zich vooral op het duurzamer maken van de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen. Tevens wordt verkend in hoeverre het mogelijk is om de rol van ecosystemen uit te drukken in geld, zodat de biodiversiteit een volwaardige plaats krijgt in economische afwegingskaders.
Ook het bevorderen van het zinvol aanwenden van biodiversiteit in productieprocessen onder andere in de landbouw, het behoud en duurzaam gebruik van ecologische netwerken en het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit van zeeČn en oceanen behoren tot de prioriteiten. Ter ondersteuning hiervan zal het kabinet de samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden vergroten. Daarnaast worden kennis, onderzoek, communicatie en educatie over biodiversiteit bevorderd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet