NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondverwerving voor Wieringenrandmeer dichterbij

19 sept 2008

De Stuurgroep Wieringerrandmeer en LTO/Agrarisch Collectief Wieringerrandmeer zijn er gisteravond in geslaagd om een basis te leggen voor collectieve afspraken over grondverwerving en verplaatsing.
Voor de onderhandelaars namens het Project Wieringerrandmeer, Stuurgroepvoorzitter Jan van Zijl en gedeputeerde Jaap Bond, vormde het uitgangspunt van de besprekingen de afspraak dat de agrariČrs die voor het randmeer moeten wijken kunnen rekenen op een gelijk inkomens- en vermogensperspectief. De inzet bij verplaatsing is een verbeterd perspectief. Voor niet verplaatste bedrijven aan de rand van het plangebied zullen de mogelijke schadelijke gevolgen via monitoring in beeld gebracht en gecompenseerd worden.
De gemaakte afspraken zullen nu worden vastgelegd in een afsprakenkader. Dit afsprakenkader wordt ondertekend door de bestuurders Jan van Zijl en Jaap Bond. Vervolgens worden door de betrokken partijen gezamenlijk de gemaakte afspraken aan de agrariČrs en inwoners van het plangebied nader toegelicht.
De provincie Noord-Holland zal na deze informatiebijeenkomst met de actieve grondverwerving starten en de betrokken agrariČrs individueel benaderen. De provincie doet dit in opdracht van de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) Wieringerrandmeer i.o., met daarin als participanten de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, de provincie Noord-Holland en Lago Wirense (een samenwerkingsverband van Boskalis en VolkerWessels Vastgoed).

Over het Wieringerrandmeer
Het Wieringerrandmeer wordt een nieuw woon- en recreatiegebied in de Kop van Noord-Holland. Het biedt veel kansen voor de lokale economie en versterkt daarmee de economische potentie van de Kop van Noord-Holland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet