NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schaalvergroting gemeenten leidt tot minder groen landschap

15 sept 2008

Nederland wordt steeds voller. Groen en open landschap krijgt steeds meer aandacht als ontspanningsruimte voor de stedeling, dat mensen graag willen behouden. Onderzoeker Terry van Dijk, verbonden aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, analyseerde de acties van bezorgde burgers in vijf groene gebieden die onder druk van verstedelijking staan. Hij ontdekte onder meer dat actieve burgers relatief hoog opgeleid zijn en dat grotere steden hun groen sneller volbouwen.

Van de Bloemendalerpolder, de Hoekse Waard, de Mastenbroekerpolder, Moerdijk en Vleuten-De Meern werden de inspanningen om het landschap te behouden opgetekend, op zoek naar systemische hindernissen die zij daarbij ondervonden. Van Dijk ontdekte dat niet het formele systeem van ruimtelijke ordening (de wetten en regelingen) bepalend is voor een succesvol verzet van bezorgde burgers tegen verstedelijking. Het politieke systeem is het werkelijke filter dat bepaalt of zorgen over het landschap kunnen leiden tot het afwenden van voorgenomen projecten van verstedelijking. Burgers die een initiatief willen nemen, blijken dan ook niet de inspraakmomenten af te wachten, maar bewerken de lokale en regionale politiek om hun zaak op de agenda te krijgen.

De continue vergroting van Nederlandse gemeenten leidt tot een 'verdunning' van protesterende burgers in steeds grotere electoraten waardoor hun stem zwakker wordt. Tegelijkertijd zijn grote gemeenten goed in het naar zich toe trekken van bebouwing in plaats van het afstoten ervan. Groen dat verspreid ligt in meer gemeenten is sneller weg. Andere conclusies uit het onderzoek van Van Dijk zijn dat gemeenten niet financieel geprikkeld worden om het open landschap te behouden - integendeel. En: hoe dichterbevolkt een gebied, des te meer protest tegen verdwijnend groen. Uit een enquete via het televisieprogramma Landroof bleek verder nog dat bezorgde burgers relatief hoogopgeleid zijn en vaak persoonlijk betrokken bij de gebieden waar het om gaat.

Het project 'Towards more effective landscape planning in an emerging metropolis' maakt deel uit van het grotere onderzoeksprogramma 'Reinventing Landscape Planning in MetroLand', dat gefinancierd wordt door het NWO-programma GaMON.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet