NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanscherping regels voor visserij op binnenwateren

16-09-2008

Het ministerie van LNV komt met strengere regels voor beroepsvissers en sportvissers op de binnenwateren.

Sinds het Beleidsbesluit Binnenvisserij in september 1999 hebben de zogenoemde visstandbeheercommissies (VBC's) een centrale rol in het visserijbeleid op de binnenwateren. De visstandbeheercommissies fungeren als platform waarin beroeps- en sportvissers samen met andere betrokken partijen als waterbeheerders en terreinbeheerders afspraken maken over duurzaam visstandbeheer en daarbij passende duurzame visserij.

In bijna alle regio's zijn visstandbeheercommissies ingesteld. Maar nog niet overal wordt voldoende voortgang geboekt bij het maken van gezamenlijke visplannen en vervolgens vissen volgens afspraken uit deze visplannen.

Daarom heeft minister Verburg besloten dat sportvissers en beroepsvissers die op staatswateren vissen vanaf 1 januari 2010 - naast de al bestaande verplichting om deel te nemen aan een visstandbeheercommissie - verplicht zijn om gezamenlijk een visplan op te stellen en te vissen volgens dit plan. Verder moet het visplan aansluiten op doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit in het betreffende gebied. Beroeps- en sportvissers kunnen vanaf die datum dus alleen vissen als er een visplan is en in dit visplan ook een verbinding is gemaakt met waterbeheer. Verburg geeft de vissers ruim een jaar om zich aan de strengere regels aan te passen.

Omdat de aanscherping van visserijregels op de binnenwateren een extra inspanning betekent voor sportvissers en beroepsvissers, stelt minister Verburg eenmalig een bedrag van 981.000 euro beschikbaar voor een periode van drie jaar om organisaties in de beroeps- en sportvisserij te ondersteunen bij het voldoen aan de strengere regels.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet