NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staten van Noord-Holland en Flevoland praten over toekomst Markeermeer/IJmeer

19 sept 2008

Voor het eerst kwamen donderdag ruim dertig statenleden uit de provincies Noord-Holland en Flevoland samen in Lelystad om te praten over de toekomstvisie voor het Markermeer en het IJmeer. Het dagelijks bestuur van de provincies heeft veelvuldig contact met elkaar over de gezamenlijke opgave, nu gaven ook de Staten aan dat zij samen betrokken willen blijven bij het proces.

De bijeenkomst is ontstaan uit de wensen van beide commissies in de betreffende provincies die het onderwerp toekomstvisie Markermeer/IJmeer onder hun hoede hebben. Aan het eind van de vergadering vatte de Flevolandse voorzitter Jan-Nico Appelman de middag als volgt samen: ?We hebben met elkaar geconstateerd dat er een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven in het Markermeer en het IJmeer liggen. Maar dat er wezenlijke verschillen zijn tussen de Noord-Hollandse en Flevolandse kustlijn. We erkennen met elkaar dat als we wat willen in dit gebied dat de ecologie de rode draad en drager is, zoals omschreven in het ontwikkelingsperspectief. De schaal en de complexiteit van het project maakt dat we op een aantal deelonderwerpen nog een verdiepingsslag moeten maken.?

Ontwikkelingsperspectief goed ontvangen
Appelman: ?Het ontwikkelingsperspectief is in april 2008 aangeboden aan staatsecretaris Huizinga. En we kunnen met elkaar concluderen dat de stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Andries Greiner een product heeft afgeleverd dat goed is ontvangen. Zowel door verschillende overheden als door belangengroepen. De basis om verder na te denken over ontwikkelingen van het gebied.?


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet