NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies willen samen met kabinet landbouwvoorstellen EU uitwerken

3 okt 2008

Het IPO wil zich samen met het kabinet voorbereiden op de uitwerking van de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Dat bleek tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de ‘houtskoolschets' van het kabinet over het nieuwe landbouwbeleid. Vanaf 2010 komen via de zogenoemde health check middelen beschikbaar. De Europese commissie heeft voorgesteld die middelen in te zetten voor klimaatverandering, hernieuwbare energie, biodiversiteit en watermanagement.

De provincies zijn het eens met de benadering van de Europese Commissie: via plattelandsbeleid dat is gericht op de brede ontwikkeling van het platteland, en met inzet van de zogenoemde modulatiegelden. ?Europa'˙ moet wel speciale aandacht hebben voor landelijke gebieden onder stedelijke druk; die druk bestaat in heel Nederland.

Het IPO roept de Tweede Kamer op oog te hebben voor de mogelijkheden die van de voorstellen van de Europese Commissie bieden. De oproep is gedaan in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de ?houtskoolschets' van het kabinet over het nieuwe landbouwbeleid. Volgens het IPO dreigt het kabinet kansen te laten liggen doordat het de voorstellen van ?Brussel' te beperkt invult.

De aansturing van de uitvoering van het nieuwe beleid zou volgens het IPO regionaal moeten gebeuren. Dit leidt, aldus het IPO, tot een betere uitwerking van de voorstellen, en het is wat in overeenstemming is met de rol van de provincies in het landelijk gebied. ?Europa' moet wel speciale aandacht hebben voor landelijke gebieden onder stedelijke druk; die druk bestaat in heel Nederland. De provincies onderschrijven verder het belang van een sterke landbouwsector. Zij vinden dat het rijk bij de innovatie daarvan een goede, sturende rol moet spelen˙ om de concurrentiepositie van de sector verder te verstevigen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet