NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hogere vergoeding helpt natuur én rietsnijders

30 sept 2008

Met een betere vergoeding voor de inzet van rietsnijders in Noordwest Overijssel kan de overheid haar natuurdoelen halen ‚n de rietsnijders perspectief bieden. Dat is de kern van het rapport ïMet een kluitje in het riet? Of?? dat een delegatie uit Noordwest Overijssel zaterdag heeft aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De minister, de provincie, de gemeente Steenwijkerland en Waterschap Reest en Wieden zijn van mening dat de bijdrage van de rietsnijders aan de instandhouding van het rietland van groot belang is. Daarom willen ze er samen met de natuurbeheerders voor zorgen dat de rietsnijders beter kunnen inspelen op het natuurbeheer tegen een kostendekkende vergoeding. Het kader daarvoor is het beheerplan voor het Natura-2000 gebied Wieden en Weerribben.

Bestaande budgetten niet voldoende
Gedeputeerde Piet Jansen: ?Om alle natuurdoelen te halen is er meer inzet nodig voor het beheer van de natuur, inclusief het riet. Dat kost veel geld en de bestaande budgetten zijn bij lange na niet genoeg om die doelen te halen. Minister Veerman zei in 2006 dat hij ons niet met een kluitje in het riet zou sturen en mee wilde denken over een oplossing. Wij hebben in overleg met het ministerie een aanpak gezocht die zowel de natuur als de rietsnijders vooruit helpt?.

Rietbeheerders onder druk
?De particuliere rietbeheerders staan onder druk? schetst de voorzitter van de Algemene Vereniging voor de Rietcultuur in Nederland (AVRN), Wout van de Belt. Er wordt goedkoop riet ge‹mporteerd uit het buitenland en de vergoedingen zijn laag in verhouding tot de kosten die de rietsnijders maken. Wij vinden dat de rietsnijders de kans moeten krijgen zich in te zetten voor het natuurbeheer tegen een realistische vergoeding. Zodat ze hier hun werk kunnen blijven doen. Want de rietlandbeheerders horen bij de Wieden en Weerribben.?

Oprichting nationaal park
De provincie en gemeente zijn van mening dat natuurbeheer meerwaarde heeft voor de regio. Het schept aan de ene kant werkgelegenheid, voor de rietsnijders, maar bijvoorbeeld ook voor recreatie-ondernemers, anderzijds worden de Wieden en Weerribben aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Begin volgend jaar is de offici‰le oprichting van het uitgebreide Nationaal Park. ?Wat zou het mooi zijn als we dan bekend kunnen maken dat het probleem van de rietsnijders wordt opgelost op een manier waar ook de natuur en het gebied van profiteren?, aldus Piet Jansen.

Creatieve koppeling van instrumenten
De minister onderkende het belang van het rietlandbeheer en de noodzaak om de riettelers te vergoeden voor hun werkzaamheden: ?Het is goed dat alle partijen betrokken zijn. Ik hecht veel belang aan een brede verkenning van alle mogelijke oplossingen en de concrete bijdrage die de afzonderlijke partijen daaraan kunnen leveren. Ik wil dat in het gebied gezocht wordt naar een formule voor het beheer op de korte ‚n op de lange termijn door optimale creatieve koppeling van mogelijke instrumenten.?

Alle partijen hebben afgesproken onder leiding van de provincie voortvarend op zoek te gaan naar een creatieve oplossing.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet