NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ministerie LNV begint met vaste data voor regelgeving

2 okt 2008

Het ministerie LNV begint met vaste data voor regelgeving. Tot op heden kon op elke willekeurige datum een regel van kracht worden. Hiermee geeft LNV invulling aan het coalitieakkoord, waarin staat dat de dienstverlening aan bedrijven en burgers moet verbeteren.

De momenten waarop nieuwe regels in werking treden zijn op 1 januari en 1 juli. De regels moeten drie maanden ervoor worden gepubliceerd, dus op 1 april en 1 oktober. Er zijn alleen uitzonderingen mogelijk bij uitbraken van dierziekten, bij invoering van sommige Europese regels, bij gerechtelijke uitspraken en als latere invoering zeer hoge kosten met zich meebrengt.

Minister Verburg wil met de nieuwe werkwijze burgers, bedrijven en instellingen meer zekerheid en duidelijkheid bieden en tegelijkertijd de effici‰ncy binnen de overheid vergroten.

De volgende regelingen zijn nu gepubliceerd en gaan op 1 januari in:
* herziening van de preventieregels voor evenhoevigen (wijziging Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zo”nosen en TSE's)
* wijziging Regeling dierlijke bijproducten
* samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen op het terrein van de binnenvisserij (Uitvoeringsregeling visserij)
* Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009, en een aantal (interne) mandaatbesluiten
* wijziging van de Regeling LNV-subsidies
* wijziging Regeling beheer en schadebestrijding dieren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet