NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EHS in Brabant niet op tijd klaar

1 okt 2008

De EHS is in Brabant niet volgens planning voor 2012 gerealiseerd. Desondanks wil de provincie extra inzetten om het tempo er in te houden, onder meer door nieuwe partners te zoeken in het bedrijfsleven en de betrokkenheid van burgers te vergroten.

Cruciale factor is het beschikken over de benodigde grond. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de grondverwerving te versnellen. Verder werkt de provincie aan verbeterde en vereenvoudigde subsidieregelingen voor agrarisch en particulier natuurbeheer. En zal er vanaf nu flexibeler worden omgegaan met de begrenzing van de EHS.

Landelijk is het doel om de EHS voor 2018 te realiseren. In Brabant was afgesproken om dat versneld te doen; voor 2012. ?Dat gaan we niet halen. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We willen ondernemend aan de slag om de vaart er in te houden?, aldus gedeputeerde Onno Hoes.

Ook om in Brabant het landelijk doel te halen - realisatie in 2018 - is extra inzet nodig. Vanaf 2008 moet er nog 10.000 van de 22.000 hectare nieuwe natuur in Brabant worden gerealiseerd. En er moet nog veel gebeuren om de water- en milieuomstandigheden op het juiste niveau te brengen.

De provincie wil daartoe samenwerken met gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en particulieren. Daarnaast is het zaak om Brabantse burgers veel actiever bij de EHS te gaan betrekken. Zo zal er meer druk vanuit de maatschappij ontstaan om de EHS op tijd te realiseren. Ook bedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties blijken graag te willen investeren in natuur en landschap en zijn daarmee potentiČle nieuwe partners.

De EHS is nadrukkelijk geen doel op zichzelf, maar een succesvol middel om een robuuste natuurlijke omgeving te realiseren die ruimte biedt aan biodiversiteit. Daarnaast werkt de provincie via de EHS aan een schone en mooie omgeving om in te wonen, werken en recreČren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet