NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noordzeevissers denken over toekomst na

1 okt 2008

Nederlandse visserijbedrijven in de kottersector krijgen de gelegenheid om samen met hun accountant of adviseur bedrijfsplannen voor hun onderneming op te stellen.

Goed ondernemerschap is van groot belang voor de visserijsector, vindt LNV. Goed ondernemerschap betekent onder meer dat vissers zicht hebben op de ontwikkeling van hun bedrijf en nadenken over waar ze over vijf of tien jaar willen staan. Het opstellen van een businessplan draagt bij aan duidelijke toekomstvisie. Veel vissers hebben echter nooit een bedrijfsplan opgesteld of laten opstellen. Om ondernemerschap in de visserij te stimuleren biedt zij de kottersector ondersteuning aan voor het opstellen van een businessplan.

Het LEI ondersteunt het maken van bedrijfsplannen en doet dat in samenwerking met de vissers, Wageningen UR AgroCenter, accountants en adviseurs van de visserijbedrijven, en eventueel banken. Het LEI zorgt onder meer voor instructies en een gemakkelijk hanteerbare vorm om de plannen op te zetten. Belangrijk is dat de ondernemer zelf het initiatief neemt bij het opstellen van het toekomstplan en dat het werk niet klaar is als het plan af is. Een businessplan moet namelijk van tijd tot tijd (en op tijd!) worden bijgesteld als gevolg van veranderende omstandigheden en met het oog op toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen. Deze werkwijze is eerder met succes in andere sectoren gebruikt en wordt nu in samenwerking met alle betrokken partijen voor de visserij ingezet.

Naar verwachting zullen rond de 150 visserijondernemers gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Ondernemers die zich als eerste melden, komen als eerste aan bod.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet