NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord van Apeldoorn ondertekend

29 sept 2008

Rijk, provincies, gemeenten en tientallen belangenorganisaties op het gebied van onder meer milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en recreatie ondertekenden zaterdag 27 september 2008 het 'Akkoord van Apeldoorn'. Dat gebeurde tijdens de Landschapstop in de Kathedraal van Radio Kootwijk.
In totaal hebben 46 organisaties het Akkoord van Apeldoorn ondertekend. Het Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband van 34 maatschappelijke organisaties, nam het initiatief voor de overeenkomst. Het akkoord is een gezamenlijke noodkreet om 'mooi Nederland' te behouden en de verrommeling tegen te gaan.

Namens het Rijk ondertekenden de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) het akkoord.
Landschappelijk verantwoord ondernemen

Iedereen dient een eerlijke kans te krijgen om een tastbaar aandeel te hebben in het landschap, volgens minister Verburg: "Ik vind het belangrijk dat mensen bij dat aandeel kunnen kiezen. Burgers bepalen zelf hoe ze hier invulling aan geven. Dat is: landschappelijk verantwoord ondernemen. Via de landschapsveiling bijvoorbeeld kun je landschapselementen - een stuk bos, een boomgaard, een bospoel- steunen. Goede doelenorganisaties Šn de Belastingdienst werken mee. Je kunt als vrijwilliger aan de slag. Zelf de landschapselementen in je omgeving inventariseren. En dan met een groep mensen vrijwillig onderhoud plegen."

"Het landschap wordt n˘g meer van ons allemaal. De band, de verbinding, de verbondenheid wordt groter. Er wordt letterlijk en figuurlijk meer in het landschap ge‹nvesteerd. Burgers kunnen hun liefde vertalen in actie. Dat is ook de insteek van het actieprogramma 'Heb je landschap lief' dat volgend voorjaar van start gaat. Ook daar staan mensen en landschap centraal. Via dit programma wil ik het landschap onder de aandacht van heel Nederland brengen. We willen burgers en bedrijven laten zien en laten beleven dat zij mee kunnen doen, laten ervaren dat het landschap er mooier van wordt. En dat je daar een genietend en gelukkig mens door kunt zijn."

Concrete afspraken
Het akkoord is meer dan een aantal handtekeningen op papier. De ondertekenaars maken concrete afspraken om de komende drie jaar de plannen en financiering voor de landschapsimpuls uit te werken in concrete maatregelen en verantwoordelijkheden voor publieke, private en maatschappelijke partijen.
De Landschapstop was het slot van de Internationale Tri‰nnale Apeldoorn, een driejaarlijks internationaal cultureel festival over cultuur, tuin en landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet