NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet neemt hoofdlijnen SER-advies Waarden van Landbouw over

22 sept 2008

Het kabinet stemt in grote lijnen in met het advies Waarden van Landbouw dat de SER op 16 mei heeft uitgebracht. Dat blijkt uit de 'Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020' van het kabinet.

Het kabinet onderschrijft dat ook in de toekomst Europees landbouwbeleid nodig blijft. Dit moet in dienst staan van versterking van de concurrentiekracht en marktoriČntatie van de agrarische sector. Deze sector moet duurzaam en veilig produceren en tevens maatschappelijke waarden leveren die niet via de markt beloond worden.

Het kabinet onderschrijft het uitgangspunt van de SER van een marktconforme beloning van maatschappelijke prestaties die boeren leveren (en die niet via de afzet van landbouwproducten worden beloond). Daarbij neemt het het viergroepenmodel uit het SER-advies over als ankerpunt. Daarmee volgt het kabinet de hoofdlijn van het SER-advies.

De zorg voor het voorkomen van substantiČle concurrentieverstoringen vormde een belangrijk aandachtspunt voor de SER. Het kabinet onderschrijft het belang van een Europees level playing field. Daarbij zal echter een spanning blijven bestaan met de behoefte aan differentiatie, om goed in te kunnen spelen op lokale wensen en omstandigheden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet