NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschap Stelling van Amsterdam beschermd

26 sept. 2008

Het landschap rondom de Stelling van Amsterdam wordt beschermd. De provincie heeft in een plan vastgelegd dat bebouwing rond het gebied aan banden wordt gelegd.
Bij de bouw van de fortenring rond de hoofdstad, in de 19e en begin 20e eeuw, werd bepaald dat in het schootsveld van de forten niet mocht worden gebouwd. Dat heeft ervoor gezorgd dat het landschap rond de Stelling open is gebleven.

De provincie wil de unieke omgeving behouden voor de toekomst. Bezoekers, wandelaars en fietsers moeten kunnen blijven genieten van de originele uitzichten van de forten. Ontwikkelingen die de Stelling beschadigen, vernielen of ontsieren worden niet toegestaan.
Het ruimtelijk kwaliteitsplan is gericht op bescherming van de 'kernzone': 1 kilometer rondom elk fort en 100 meter aan weerszijden van de dijken. Hiermee wil de provincie de authentieke schootcirkels en hoofdverdedigingslijn zoveel mogelijk behouden. Ook wil de provincie een groene en relatief stille ring rond Amsterdam maken en de samenhang in het systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen (de gebieden die onder water gezet konden worden) veiligstellen.

Bebouwing rondom het gebied wordt daarom aan banden gelegd. Uitzondering hierop zijn bestaande afspraken over woningbouw (bv Waterlands Wonen) en bebouwing die de ruimtelijke kwaliteit van de Stelling verbetert. Ook agrarische bebouwing is mogelijk, zolang die is ingepast in het landschap.
Omdat de Stelling van Amsterdam benoemd is tot nationaal landschap en UNESCO-monument, is ook de monumentenwet van toepassing. Ook daarom is de provincie Noord-Holland actief bezig met het onderhoud en de restauratie van enkele forten.

Het ruimtelijk kwaliteitsplan is ontwikkeld in samenspraak met betrokken partijen zoals gemeenten, forteigenaren en fortbeheerders. Het plan wordt onderdeel van de Structuurvisie van de provincie Noord-Holland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet