NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezamenlijke terreinbeheerders presenteren Landschapscollectie

27 sept 2008
Vandaag presenteren Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer hun landschapscollectie op de LandschapTop, het slotakkoord van de TriČnnale van Apeldoorn. De vier terreinbeheerders hebben deskundigen gevraagd om - uit hun gezamenlijke bezit - een lijst van cultuurhistorisch zeer waardevolle landschappen op te stellen. Het resultaat is de landschapscollectie geworden; een lijst van in totaal 85 gebieden, die uniek en onvervangbaar zijn en samen het brede palet van het Nederlandse cultuurlandschap laten zien. De landschapscollectie is daarmee net zo goed onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed als de kunstcollectie van het Rijksmuseum.

Onze landschapscollectie beheren, behouden en herstellen waar nodig, is een zaak van lange adem. Dat willen we vandaag onder de aandacht brengen. Deze lijst bestaat uit de toonbeelden van cultuurhistorisch waardevolle landschappen die bijdragen aan een Mooi Nederland. Behalve geld, is ook regie van de rijksoverheid nodig om de negatieve ontwikkelingen die van invloed zijn op het waardevolle cultuurlandschap, waaronder onze collectie, te keren. De vier beherende organisaties van waardevolle landschappen geven een impuls, ondermeer door inzichtelijk te maken wat de kosten zijn voor beheer en restauratie. Voor de financiering zullen we ons inspannen om naast eigen financiering en ondersteuning door rijk en provincies ook andere bronnen aan te boren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet