NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationaal Groenfonds faciliteert bosaanleg op Landgoed Knapesbert

15 okt 2008

Om privéredenen wilde Bert Bongers uit Weert zijn varkenshouderij beëindigen. De twaalf hectare grond rondom zijn huis verkopen of verpachten, vond hij geen optie. Bongers aanvaardde een loondienstverband en bleef zoeken naar een alternatieve bestemming voor zijn grond. Na een informatiemiddag over landschapsbeheer besloot hij tot de aanleg van Landgoed Knapesbert.

Landschappelijke kwaliteit
Het grootste deel van het landgoed (tien hectare) bestaat uit percelen nieuw aangelegd bos, elk met een eigen karakter. Lanen met volwassen laanbomen vormen zichtassen en zorgen voor samenhang. Het landgoed onderscheidt zich van een gewoon bos door de hoge landschappelijke kwaliteit: naast de lanen zijn er slingerpaden, gebogen paden, graslandjes, een moestuin, een walnootboomgaard en een paar poelen. Knapesbert is voornamelijk beplant met inheemse boomsoorten en bodembedekkers. Op termijn mag de natuur haar eigen gang gaan, zodat een volwassen bosecosysteem kan ontstaan.

Inkomsten uit verhuur van CO2-vastlegging
Bongers kon de aanleg van zijn landgoed mede financieren door de CO2-vastlegging uit zijn nieuwe bos voor vijftig jaar te verhuren aan Nationaal Groenfonds. Deze huursom wordt betaald uit het Bosklimaatfonds dat Nationaal Groenfonds beheert. Nationaal Groenfonds is hiertoe gecertificeerd door de Soci‚t‚ G‚n‚rale de Surveillance (SGS). Bongers: "Als je aan een dergelijk project begint, kom je vanzelf uit bij Nationaal Groenfonds."

In opdracht van Nationaal Groenfonds heeft Stichting Probos het aanleg- en beheerplan voor Landgoed Knapesbert beoordeeld en gecontroleerd. Probos berekent hoeveel CO2 in het bos wordt vastgelegd en inspecteert aangelegde jonge bossen op duurzaamheid van de CO2-vastlegging. Martijn Boosten van Probos: "Knapesbert is een voorbeeldproject. De CO2-vastlegging is gezekerd, het beheer is duurzaam georganiseerd. De bomen zijn goed aangeslagen, mede dankzij de ingezaaide zonnebloemen die de jonge bomen beschermden tegen zonnebrand. Bosbouwkundig is het project helemaal op orde."

Bijdrage aan de bosopgave
Op basis van het door Probos vastgestelde aantal ton CO2 stelt Nationaal Groenfonds eenmalig een huurbedrag ter beschikking. De afspraken over de huur worden voor vijftig jaar vastgelegd in een huurovereenkomst tussen Nationaal Groenfonds en de bosbouwer. Nationaal Groenfonds stalt de gehuurde rechten op CO2-vastlegging, omdat het mogelijk is dat andere partijen in de toekomst belangstelling hebben voor deze rechten.

Willem Meijers, financieel accountmanager van Nationaal Groenfonds: "Met Boscertificaten slaan we twee vliegen in een klap. We dragen bij aan de realisatie van klimaatdoelstellingen. Maar veel belangrijker is het dat we met deze verhuurconstructie de bosaanleg in Nederland stimuleren. Voor een grondbezitter is de verhuur van CO2-vastlegging een interessante manier om nieuw bos mede te financieren."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet