NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties doen handreiking mosselvisserij

15 oktober 2008

De mosselvisserij in de Waddenzee kan dit najaar onder condities doorgaan. Belangrijkste voorwaarde is dat een aanzienlijk deel van de jongste mosselen niet worden weggevist maar behouden blijven om de soort in stand te houden in de Waddenzee. Met dit aanbod ondersteunen Vogelbescherming Nederland, Stichting WAD en de Waddenvereniging het werk van Minister Verburg om tot een oplossing te komen in het mosselconflict. Verzekeren van het voortbestaan van mosselbanken in de Waddenzee is het gedeelde belang van de natuurorganisaties, de Minister van LNV en de mosselsector.

Met dit gedeelde belang voor ogen stellen de natuurorganisaties voor dat 50% van de te bevissen categorieČn mosselzaad bevist kan worden. De andere helft dient om het herstel van de mosselbanken weer een kans te geven. Dit voorstel betekent dat alle partijen evenveel water bij de wijn doen. Later zal uit nader wetenschappelijk onderzoek blijken wat de consequenties zijn van het blijven bevissen voor het herstel in de Waddenzee. Dit onderzoek is nog niet beschikbaar.

De mosselsector heeft voor dit najaar een vergunning aangevraagd om vrijwel alle jonge mosselen te mogen opvissen. De natuurorganisaties zijn van mening dat voor het herstel van de Waddenzee er eigenlijk helemaal niet op mosselzaad gevist zou moeten worden. Het gebaar van de natuurorganisaties wordt gedaan om lange termijn afspraken over natuurherstel en behoud van mosselbanken dichterbij te brengen. Dit aanbod is vandaag kenbaar gemaakt aan de minister in het kader van de vergunningverlening voor de visserij dit najaar.

Herstel en behoud van de bijzondere natuur in de Waddenzee heeft voor de natuurorganisaties hoge prioriteit. De laatste jaren is de hoeveelheid schelpdieren sterk afgenomen en daarmee ook het aantal schelpdieretende vogels.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet