NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

10.000 euro uit voor groenste speelplek

8 okt 2008

Voor het ontwerp voor de groenste speelplek is 10.000 euro uitgeloofd. Dat is bekend gemaakt op de jaarlijkse Entente Florale, een groene competitie voor gemeenten om de titels Groenste Stad en Groenste Dorp van Nederland. Gemeenten, (landschaps)architecten en andere ontwerpers worden uitgedaagd om komend jaar een creatief ontwerp te maken. Op de Entente Florale van 2009 zal de minister van LNV het winnende ontwerp bekend maken en reikt ze de geldprijs van LNV uit.

Kinderen verdienen een goede groene speelplek. Groene speelplekken in of vlakbij de woonwijken zijn essentieel voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het stimuleert creativiteit en verbeeldingskracht. In het gemeentelijk groenbeleid en speelruimtebeleid wordt hier vaak te weinig aandacht aan geschonken. Een groene speelplek gaat verder dan een speelpleintje, maar biedt een kind de ruimte om op creatieve wijze in contact te komen met de natuur. Vanuit deze visie is door Entente Florale Nederland samen met het ministerie van LNV deze prijsvraag ontwikkeld.

Het belang van het spelen in het groen is tijdens de bijeenkomst benadrukt door Josine van den Bogaard (voorzitter van het landelijk Netwerk Ruimte voor de Jeugd/Nationale Speelraad) en door Froukje Hajer (Hoofd Programma's van Jantje Beton). Josine van den Bogaard benadrukte dat Groene natuurlijke speelplaatsen veel te bieden hebben, zowel aan kinderen als aan volwassenen. En daarmee dus ook aan de gemeente. "Het gaat om zoveel meer dan motorische vaardigheden en bewegen, al zijn dat terecht belangrijke thema's. Het gaat om spelen in al zijn rijkheid, om een oase tussen de stenen, om ontmoeting en lucht, licht en ruimte in al zijn interpretaties. Kortom: het gaat om de band tussen mens en natuur.". Froukje Hajer stelde dat "spelen in speeltuinen, op glijbanen en schommels heel erg leuk is. Maar spelen in het groen is onmisbaar. Spelen in de natuur is goed voor de ontwikkeling van kinderen omdat het hen uitdaagt tot onderzoeken, bewegen en creativiteit."

Een ontwerp moet voldoen aan criteria. Centraal staat natuurlijk het spelende kind en de groene omgeving. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor zowel het ontwerp als de uitwerking daarvan. De prijsvraag staat open voor groenvoorzieningsdiensten van gemeenten, architectenbureaus, ontwerpbureaus, groenvoorzieners en kwekerijen met een eigen ontwerper. Het ontwerp moet voorzien in een uitvoering vr eind 2010. Het complete prijsvraagprogramma kan worden aangevraagd tot uiterlijk 15 december 2008 bij het Secretariaat Prijsvraag Groene Speelplekken, postbus 139, 2770 AC Boskoop of via e-mail info@ententeflorale.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet