NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Website met initiatieven landelijk gebied Drenthe

7 okt 2008

De provincie Drenthe heeft een nieuwe website geopend die initiatieven op het Drentse platteland steunt. Op de website is informatie te vinden over bestaande projecten en mogelijkheden voor steun van nieuwe initiatieven. Samen met gemeenten, waterschappen en belangrijke partners in het landelijk gebied werkt de provincie aan uitvoering van het meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (pMJP).

De website www.drenthe.nl/platteland geeft informatie over subsidiemogelijkheden en biedt een overzicht van de programma?s in de vijf Drentse deelgebieden. Omdat de programma?s zich ook richten op recreatieve en sociaal-economische initiatieven is het programma ook interessant voor bedrijven, ondernemers en organisaties in het landelijk gebied.

Van 2007 tot 2013 is er in totaal voor 400 miljoen euro geld voor projecten die bijdragen aan wonen, werken en recreČren in het landelijk gebied. In Drenthe wordt gewerkt aan de hand van de werkvelden natuur, recreatie, landbouw, sociaal-economische vitalisering, landschap en cultuurhistorie, water en bodem.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet