NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

17,5 miljoen euro voor woningbouw en verbetering leefomgeving

7 okt 2008

27 bouwprojecten in veertien Utrechtse gemeenten krijgen financiČle steun van de provincie. Het gaat om projecten voor binnenstedelijke woningbouw die hiermee versneld kunnen worden gerealiseerd.

De gefinancierde projecten verbeteren daarnaast de leefomgeving of bouwen voor doelgroepen als ouderen en starters. In totaal waren er 130 aanvragen voor de subsidie. In de gemeente Nieuwegein krijgen zeven projecten in totaal EUR1.720.000. De gemeente Utrecht wordt met EUR 2,7 miljoen ondersteund bij het Zijdebalenterrein, dichtbij het centrum aan de Vecht gelegen, waar na sloop van bedrijven en de transformatie van een kantoorgebouw in totaal 540 nieuwe woningen worden toegevoegd. Het centrumplan Bilthoven krijgt EUR1,25 miljoen als bijdrage aan de bouw van 250 woningen, de reconstructie van het openbaar gebied en de verbetering van de verkeersveiligheid. Op het Campinaterrein in Woerden komen duurzame woningen, waarvan 30% voor starters en ouderen. Dit project krijgt EUR1,35 miljoen. Daarnaast steunt de provincie projecten in de gemeenten Bunschoten, Soest, Vianen, Amersfoort, Houten, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Veenendaal, Rhenen en Zeist.

De provincie wil door steun aan deze projecten bijdragen aan woningbouw binnen de bebouwde kom om landelijk gebied te sparen. Verder besteedt de provincie extra aandacht aan groepen die het lastig hebben op de woningmarkt, zoals starters en ouderen. Het fonds stedelijk bouwen en wonen, waaruit de verleende subsidies afkomstig zijn, is voor deze doelen opgericht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet