NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer en betere grond voor weidevogelbeheer in Fryslハ

7 okt 2008

De provincie Fryslハ gaat meer mogelijkheden voor gericht weidevogelbeheer bieden. Gedeputeerde Anita Andriesen: ?We willen een kwaliteitsslag maken in het weidevogelbeheer door het beschikbare geld gerichter in te zetten in de kansrijke gebieden; daar waar de weidevogels ook daadwerkelijk zitten en alle partijen met elkaar willen samenwerken.?

De provincie zet meer dan voorheen in op de meest kansrijke gebieden om de neergang van de aantallen weidevogels te stoppen. Op basis van het nieuwe Beheersgebiedsplan Vrij Inzetbare Hectares zijn beheersovereenkomsten alleen mogelijk in gebieden waar nog veel weidevogels voorkomen en waar betrokken partijen met elkaar samenwerken. Het gaat dan om boeren, tereinbeherende organisaties, vogelwachten, wildbeheerseenheden, maar ook gemeenten en Wetterskip.

Fryslハ is een belangrijk weidevogelgebied, zo broedt ruim 20% van de West-Europese grutto?s in Fryslハ. Onze provincie heeft daar een internationale verantwoordelijkheid voor. De Friese landschappen, flora en fauna zijn van hoge kwaliteit dankzij de inzet van boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers. Sinds januari 2007 is de provincie Fryslハ verantwoordelijk voor de subsidieregelingen voor agrarisch landschaps- en natuurbeheer. Deze week organiseert de provincie voorlichtingsbijeenkomsten voor alle betrokkenen over de subsidiemogelijkheden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet