NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord plan Overdiepse Polder

9 okt 2008

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie Noord-Brabant hebben overeenstemming bereikt over het projectplan voor rivierverruiming in de Overdiepse Polder. In het plan staat hoe de polder opnieuw wordt ingericht, zodat de regio op een duurzame en veilige manier beschermd blijft bij hoog water in de toekomst. De totale kosten van dit Ruimte voor de Rivierproject bedragen circa ?111 miljoen. Naar verwachting kan de uitvoering in 2010 starten.

Het projectontwerp voor de Overdiepse Polder is n van de eerste plannen van "Ruimte voor de Rivier" waarmee staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd. De provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan. Samen met de betrokken gemeenten, ministeries, waterschap, Habiforum n belangenverenigingen van bewoners en ondernemers uit de regio is dit plan uitgewerkt.

In het ontwerp wordt een nieuwe dijk aan de zuidkant van de polder aangelegd en de huidige dijk verlaagd. Negen agrarische bedrijven krijgen een plaats op hoogwatervrije terpen in de polder. In de nieuwe situatie blijft de polder in agrarisch gebruik en kan het water uit de Bergsche Maas bij hoogwater door de polder stromen. Dit zal gemiddeld eens in de 25 jaar gebeuren, waarbij het water in de rivier daalt met bijna 30 centimeter. Dit heeft positief effect op de waterstanden in de hele regio en komt dus de veiligheid van het hele gebied ten goede. Naast de rivierverruiming wordt er circa 8 ha nieuwe natuur aangelegd. Ook heeft de provincie schaalvergroting van agrarische bedrijven mogelijk gemaakt, zodat de landbouw in de regio toekomstbestendig is.

Planning
De provincie start dit jaar nog met de wettelijke openbare procedures en - samen met het waterschap Brabantse Delta - de voorbereidingen voor de uitvoering. Alle partijen streven er naar dat in 2010 de eerste schop in de grond kan. Het project loopt goed op schema om uiterlijk in 2015 gereed te zijn.

Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is n van de 40 maatregelen van het landelijke programma ?Ruimte voor de Rivier?. ?Ruimte voor de Rivier? gaat op vernieuwende wijze om met hoog water, door de rivier meer ruimte te geven. Het programma moet in 2015 zijn afgerond; het Rijk heeft hier zo?n ? 2,2 miljard voor uitgetrokken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet