NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wel en wee van oehoejong 'Jo' online te volgen

8 okt 2008

Het oehoejong met de naam 'Jo' is online te volgen. Afgelopen zomer ontving het jong een ring en satellietzender, zodat iedereen zijn belevenissen kan volgen via www.oehoe.web-log.nl. De oehoe is de grootste Europese uilensoort en heeft zich pas recent in ons land gevestigd.

In Nederland komen momenteel vijf paar oehoe's voor. Leden van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek onder leiding van Gejo Wassink volgen het wel en wee van deze families op de voet. Om de oehoe beter te kunnen beschermen besloten ze samen met Vogelbescherming Nederland, de Provincie Limburg en SOVON Vogelonderzoek Nederland om twee oehoejongen van een zender te voorzien. Helaas is een van de jongen voortijdig gestorven, zo'n 70% van veel roofvogel- en uilensoorten overleeft het eerste jaar niet. Oehoejong 'Jo' is vernoemd naar de onlangs overleden Limburgse natuurbeschermer Jo Erkens, die het jong zelf nog van een ring voorzag.

Het overgebleven jong 'Jo', is half september vertrokken vanuit het ouderlijk territorium in Zuid-Limburg. Elke nacht vliegt Jo zo'n vier tot vijf kilometer verder en moet onderweg aan de kost zien te komen. Konijnen, houtduiven en kraaien maar ook roofvogels staan op de menulijst van een oehoe. De route van het oehoe-jong is te volgen op de weblog www.oehoe.web-log.nl Met het onderzoek willen de beschermers te weten komen hoe de Nederlandse oehoejongen zich verspreiden en welke terreintypen zij gebruiken als leefgebied. De firma Ankerpoort en Staatsbosbeheer gaven toestemming om het onderzoek in hun terreinen uit te voeren. Momenteel is de Vogelwerkgroep Zuid-Oost-Achterhoek op zoek naar subsidieverstrekkers om een vervolg te geven aan het project in 2009.
De oehoe is met een lengte van 60 tot 75 cm en een spanwijdte van meer dan 1,5 meter de grootste Europese uilensoort. Het zijn standvogels, die het hele jaar in hun territorium blijven. Oehoeparen zijn daarmee een goede graadmeter voor natuurkwaliteit. Jonge dieren zwerven echter over grote afstanden. Na de Tweede Wereldoorlog was de oehoe in Europa bijna uitgestorven. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn onder andere in Duitsland oehoeparen geherintroduceerd. Deze herintroductie is geslaagd. De Duits-Belgische populatie heeft inmiddels Zuid-Limburg en de Achterhoek bereikt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet