NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brussel akkoord met nieuwe regeling ganzenbeheer

31 okt 2008

De provincie Frysl heeft gisteren de officiele goedkeuring ontvangen van Brussel voor een verbeterde regeling voor ganzenopvang. Hierdoor gaan onder meer de maximale vergoedingen voor ganzenbeheer fors omhoog en worden de regels voor de roulatie van percelen voor ganzenopvang versoepeld. Gedeputeerde Anita Andriesen: ?Met deze nieuwe ganzenfourageerpakketten kunnen we in FryslÉn heel goed vooruit. We hebben er ook anderhalf jaar lang keihard voor gestreden.?

Al in het voorjaar 2007 bleek dat er ontevredenheid was bij boeren over de regeling van het ministerie van LNV voor ganzenbeheer. Het aantal goedgekeurde aanvragen wees dit ook uit: dat betrof in totaal zo?n 55% van het oppervlak ganzenfoerageergebied, terwijl dat de jaren daarvoor tussen de 80 en 90% lag. In juli 2007 dreigden de provincie FryslÉn LTO-Noord en BoerenNatuur met een negatief intekenadvies aan agrarische natuurverenigingen te komen. Zij vonden het voorstel voor ganzenfourageerpakketten waar het IPO en LNV op dat moment mee kwamen, niet goed genoeg. Na een intensief traject met veel overleg vanuit de provincie FryslÉn met de betrokken partijen is begin juli 2008 de verbeterde regeling ingediend bij de Europese Commissie, die nu is goedgekeurd.

De hoogte van de bedragen van de verbeterde regeling zijn:

Bedragen (in ?) Vast Variabel Totaal
Grasland Vast 118 (was 102) Variabel 690 (was 139) Totaal 808
Bouwland Vast 73 (was 48) Variabel 675 (was 241) Totaal 748
Groenbemester Vast vroeg 252 Variabel 0 Totaal 252
Groenbemester Vast laat 252 Variabel 0 Totaal 252

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet