NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Omgevingsvergunning brengt meer gemak voor burgers en bedrijven

5 november 2008

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiermee wordt het groene licht gegeven aan de omgevingsvergunning. Met deze omgevingsvergunning kunnen burgers en ondernemers gemakkelijker, goedkoper en sneller de vergunningen van de gemeente krijgen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

Nu moeten burgers en bedrijven daarvoor zelf nog verschillende vergunningen verzamelen. Door minister Cramer van VROM verandert dat in januari 2010. Wie iets wil bouwen, een huis, een nieuw woningbouwproject, een fabriek, moet rekening houden met zo'n 25 verschillende wetten en een veelheid aan vele verschillende lokale verordeningen. Om het plan te kunnen realiseren zijn verschillende vergunningen nodig. Deze moeten vaak bij verschillende loketten binnen de gemeente en soms zelfs bij het waterschap of de provincie worden opgehaald. Bedrijven met meer filialen moeten zich in elke gemeente opnieuw ori‰nteren op de daar geldende regelingen. Daarbij komt dat de meeste vergunningen ook eigen termijnen hebben voor bijvoorbeeld de inspraak. De last om dat allemaal bij te houden ligt nu bij de burger of de ondernemer.

Een loket
De omgevingsvergunning maakt dit alles een stuk makkelijker. Er komt ‚‚n loket, waar een vergunningaanvrager zijn aanvraag indient. Hij levert hiervoor ook maar een keer alle benodigde gegevens aan. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop ‚‚n vergunning te verlenen. Er is dan ook nog maar ‚‚n heldere inspraak- en beroepsprocedure.

Aanvragen op zolder
De omgevingsvergunning wordt een instrument van deze tijd, doordat het straks voor iedere burger of ondernemer ook mogelijk is om achter de computer op de zolderkamer digitaal de aanvraag in te dienen, ongeveer zoals bij de belastingaangifte. Het digitale aanvraagformulier vervangt in ‚‚n keer zo'n 1600 aanvraagformulieren, zowel op basis van landelijke als van gemeentelijke regelingen. Via de computer kan iedereen ook volgen hoe zijn zaak erbij staat.

Betere dienstverlening
Het kabinet streeft naar betere dienstverlening van de overheid en lastenreductie voor burgers en bedrijven. Daarom worden verschillende wetten vereenvoudigd of geschrapt. Het ministerie van VROM levert met de Wabo aan de lastenreductie een bijdrage van 84,5 mln euro (bedrijven) en 11,7 mln euro en 15.000 uren voor burgers. Het ministerie werkt ook aan lastendeructie via o.a. het Activiteitenbesluit, het Gebruiksbelsuit en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Minister Cramer is blij met de instemming van de Eerste Kamer: 'De omgevingsvergunning is een eerste stap om de dienstverlening aan het loket te verbeteren. We stellen nu de klant centraal.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet